Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

Al. Roździenskiego 188

40-203 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 58 00, wew. 203, 128

fax: +48 32 728 58 03

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl

       

Adres: 44-310 Radlin, ul. Mariacka 9
Telefon: 032 4570353
Fax: 032 4570222
Rok założenia: 2000

 

Historia organizacji: Spółka zawiązana przez MIASTO RADLIN na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25.11.1999 r. Zarząd Miasta Radlin pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników.Najważniejsze osiągnięcia: Uruchomienie w 2000 r Kopalni Piasku w Radlinie, równoznaczne z utworzeniem miejsc pracy dla 4 osób.

Kopalnia Piasku - Oferta cenowa:

1. Cena piasku:

 • gat.I 10,oo zł + 22%VAT za tonę
 • gat.II 7,oo zł + 22%VAT za tonę
2. Cena ziemi (humus):
 • 12,oo zł + 7%VAT za tonę

 

Struktura: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym 307.000 zł. podzielonym na 10 równych i niepodzielnych udziałów objętych w całości przez Miasto Radlin. Kapitał zakładowy pokryty aportem w postaci nieruchomości gruntów, na których prowadzona jest eksploatacja złoża piasku.

Władzami Spółki są:

 • Zarząd Spółki,
 • Rada Nadzorcza,
 • Zgromadzenie Wspólników
Aktualnie Zarząd Spółki składa się z jednej osoby.

Skład osobowy władz: Prezes Zarządu Spółki mgr inż. Dionizy Sokalla
Przewodniczący Rady Nadzorczej inż. Leszek Bednorz
Pełnomocnik Zgrom. Wspólników mgr Barbara Magiera

Cele i zadania:
 • Efektywne zarządzanie strefą oraz działania wspierające rozwój przedsiębiorczości.
 • Tworzenie alternatywnych miejsc pracy.
 • Promocja Gminy Radlin w kraju i za granicą.
 • Współdziałanie z władzami państwowymi, samorządowymi i publicznymi na rzecz rozwoju gospodarczego Gminy, aktywizacji rynku pracy w mieście.
 • Podejmowanie wspólnych działań z instytucjami kontraktu regionalnego.

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze usługowo-produkcyjno-handlowym, a w szczególności m. innymi:
 • pozyskiwanie, sprzedaż piasku i nadkładu,
 • rekultywacja terenu,
 • dzierżawa nieruchomości.

 

Więcej informacji na stronie: http://um.radlin.pl

 

 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry