Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

Al. Roździenskiego 188

40-203 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 56 00, wew. 203, 128

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl


Facebook:

Fundusz Górnośląski SA

Enterprise Europe Network

 


       

 Województwo Śląskie jest regionem o wysokim poziomie atrakcyjności inwestycyjnej. Potwierdzają to dane Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, zgodnie z którymi w 2004 roku na region przypadało 12,5% wszystkich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kraju powyżej 1 mln USD, co oznacza (po województwie mazowieckim) najlepszy wynik w Polsce.

 

Czynniki decydujące o atrakcyjności inwestycyjnej Śląska: 


  • położenie w centrum Europy
  • dobrze rozwinięta sieć infrastruktury transportowej i łączności:

 - skrzyżowanie dwóch głównych tras komunikacyjnych - autostrady A1 i A4
- Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach (MPL) 
- transport kolejowy - tzw. Linia Hutnicza Szerokotorowa (LHS)
- bliskość granicy Czech i Słowacji

  • Silnie rozwinięta infrastruktura teleinformatyczna
  • Dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry:

- 37 szkół wyższych (w tym 11 państwowych)
- ponad 200 tys. studentów
- znajomość języków obcych: język angielski - 77% uczniów liceów ogólnokształcących, język niemiecki - 50% uczniów liceów ogólnokształcących
- odpowiednie zaplecze naukowe, m.in.: Politechnika Śląska, Politechnika Częstochowska, Akademia Ekonomiczna w Katowicach.

  • Wysoka dynamika rozwoju sektora motoryzacyjnego w regionie:

 - 30% udziału w produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego w regionie w 2004 r.

- zatrudnienie w motoryzacji to 10% przeciętnego zatrudnienia w przetwórstwie przemysłowym w regionie

  • Duże możliwości współpracy kooperacyjnej i handlowej z działającymi w regionie firmami
  • Zachęty inwestycyjne dla inwestorów: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

    
W regionie znajdują się 392 lokalizacje bezpośrednich inwestycji zagranicznych o wartości powyżej 1 mln dolarów. Pochodzą one z 22 krajów (kraj pochodzenia inwestora), a zainwestowane zostały przez 158 inwestorów. Najliczniej reprezentowaną grupę stanowią firmy z kapitałem niemieckim, a kolejne miejsca przypadają Stanom Zjednoczonym, Włochom, Holandii i Francji.Według stanu na koniec 2003 roku w regionie zarejestrowanych było 23 471 spółek prawa handlowego, w tym 4 105 z udziałem kapitału zagranicznego, tj. 17,5%. Na uwagę zasługuje fakt, że wśród nich nieco ponad 68% prowadziło działalność w zakresie handlu i napraw oraz przemysłu.


Wśród inwestorów zwraca uwagę duża liczba firm motoryzacyjnych na czele z GM OPEL oraz FIAT AUTO POLAND, które przyciągnęły szereg poddostawców produkujących na potrzeby motoryzacji, np. części plastikowe czy elektroniczne.Znaczące inwestycje czynione są także w sektorze produkcji maszyn i urządzeń. Ta branża reprezentowana jest m.in. przez Alstom, AEG Aktiengesellschaft, Heraeus Electro-Nite International N.V., Lucent Technologies Network Systems Netherlands B.V., NKT Cables A/S, Philips, Sylea Italia Srl., ICL, Siemens, SGL Carbon AG oraz takie firmy, jak: GE Power Controls Belgium BVBA, Caterpillar Inc., Sest SpA, Sutco Maschinenbau GmbH & Co KG., Timken Company.


Kolejną branżą rozwijającą się stosunkowo szybko jest produkcja szkła i ceramiki oraz produktów budowlanych. Działalność tego typu prowadzą obecnie Ekocem, Guardian Industries Corporation, ROCA Radiadores, Saint Gobain, Uralita czy Vitrum.Inwestycje w regionie zlokalizowane są przede wszystkim na terenie Aglomeracji Górnośląskiej oraz byłych miast wojewódzkich, czyli Bielska-Białej i Częstochowy. Wybór lokalizacji pod inwestycje związany jest m.in. z funkcjonowaniem w regionie rozproszonej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

 

 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry