Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

Al. Roździenskiego 188

40-203 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 56 00, wew. 203, 128

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl


Facebook:

Fundusz Górnośląski SA

Enterprise Europe Network

 


       

W województwie śląskim funkcjonuje blisko 200 instytucji otoczenia biznesu, takich jak: agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, izby: gospodarcze, przemysłowe, handlowe, cechy rzemieślnicze oraz ośrodki: wspierania przedsiębiorczości, doradcze i informacji gospodarczej, a także stowarzyszenia gospodarcze. Podstawowym celem działalności organizacji wspierających przedsiębiorczość jest podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich rozwój. Firmy te najczęściej oferują:

  • usługi doradcze i konsultingowe (w tym również w zakresie absorpcji nowoczesnych technik i technologii, wprowadzania systemów zarządzania jakością, pozyskiwania certyfikatów, a także pozyskiwania krajowych i unijnych środków finansowych na rozwój firmy),
  • szeroki zakres usług szkoleniowych,
  • podstawowe i specjalistyczne usługi informacyjne,
  • usługi finansowe, takie jak: udzielanie pożyczek, poręczeń, gwarancji kredytowych,
  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych m.in. poprzez organizowanie misji gospodarczych i handlowych, spotkań biznesowych itp.

 

Do najważniejszych instytucji o zasięgu regionalnym należą: Regionalna Izba Gospodarcza, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Śląska Izba Rolnicza oraz Fundusz Górnośląski SA (FG SA). Ponadto, w regionie prowadzą działalność fundusze pożyczkowe, poręczeniowe i venture capital. Do najaktywniejszych należy Regionalny Fundusz Poręczeniowy oraz fundusze pożyczkowe, działające m.in. przy FG SA. W województwie funkcjonują także inkubatory przedsiębiorczości oraz parki przemysłowe i technologiczne.

 

Działania innowacyjne w regionie wspiera Regionalne Centrum Informacji i Transferu Technologii.

 

Dobrze rozwinięta jest sieć usług finansowych: działają tu 4 centrale bankowe, 26 banków komercyjnych z 600 filiami i agendami oraz 117 placówek banków spółdzielczych.

 

Region jest drugim w kraju ośrodkiem wystawienniczo-targowym. Największe znaczenie w tym zakresie mają Międzynarodowe Targi Katowickie oraz imprezy targowe organizowane w największej w kraju hali widowiskowo-sportowej „Spodek”.

 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry