Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

ul. Powstańców 17

40-039 Katowice

 

telefon:

+48 (32) 728 58 00, wew. 203, 128

fax: +48 (32) 728 58 03

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.oddzial.fgsa.pl

 

 

         

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uczestniczyła w projekcie mającym na celu poprawę dostępu MŚP do europejskiego rynku zamówień publicznych.

Główną ideą Projektu EuroProc „Współpraca regionalna na rzecz dostępu MŚP do zamówień publicznych” była poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich większe uczestnictwo w rynku zamówień publicznych. Partnerzy projektu wspierają wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie pomocy przedsiębiorcom we wchodzeniu na rynek zamówień publicznych zarówno w kraju macierzystym, jak i na pozostałe rynki europejskie.

Projekt był współfinasowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz partnerów biorących udział w projekcie w ramach programu INTERREG IVC.

Realizacją projektu EuroPROC zajmowało się konsorcjum złożone z instytucji o charakterze publicznym wspierających rozwój biznesu, ulokowanych w 10 krajach: Hiszpania, Rumunia, Węgry, Bułgaria, Czechy, Polska, Dania, Francja, Włochy i Portugalia. W Polsce realizatorem projektu jest GARR S.A. Poparcie dla projektu wyraziły również władze regionalne.

Cel projektu:
Rozpoznać i wykorzystać możliwości biznesowe dla MŚP zawarte w zamówieniach publicznych.
Podnieść konkurencyjność MŚP poprzez udział w rynku zamówień publicznych.

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz poznanie różnych punktów widzenia i metody pomocy dla przedsiębiorców w obszarze zamówień publicznych pomoże partnerom projektu przygotować odpowiednie sposoby wsparcia dla firm regionalnych, zgodnie z ich potrzebami. Zgodnie z celem projektu zorganizowane zostaną seminaria, wymiana personelu pomiędzy uczestniczącymi w projekcie instytucjami i wizyty studyjne.

Projekt był współfinasowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz partnerów biorących udział w projekcie w ramach programu INTERREG IVC.

Opracowano podręcznik, będący zbiorem dobrych praktyk z całej Europy w zakresie podejścia do zamówień publicznych:

 

 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry