Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

Al. Roździenskiego 188

40-203 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 56 00, wew. 203, 128

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl


Facebook:

Fundusz Górnośląski SA

Enterprise Europe Network

 


       

Firmy doradztwa personalnego

W województwie śląskim działa kilka firm doradztwa personalnego świadczących kompleksową obsługę firm, niezależnie od rodzaju działalności czy branży. Oferują one różne sposoby rekrutacji pracowników, pozwalające na optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich. Firmy doradztwa personalnego zatrudniają specjalistów z dziedziny rekrutacji i outplacementu. Metody rekrutacji stosowane przez firmy doradcze wymienione poniżej to sprawdzone sposoby wyłaniania kadry pracowniczej:

 

  • direct search – umożliwia dotarcie bezpośrednio do aktywnych zawodowo, doświadczonych kandydatów
  •  weryfikacja referencji uzyskanych od współpracowników, przełożonych i podwładnych
  •  indywidualne spotkania z kandydatami
  •  korzystanie z zasobów baz danych
  •  ogłoszenia w prasie i w internecie
  •  testy psychomotoryczne.

 

Możliwe formy wsparcia dla inwestorów zagranicznych oferowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

 


Szkolenia pracowników w kwalifikacjach wymaganych przez pracodawcę


Szkolenia zawodowe osób bezrobotnych pod potrzeby pracodawcy mogą być realizowane ze środków Funduszu Pracy przez powiatowe urzędy pracy. Koszt szkolenia jednej osoby może wynosić do 5 060,36 PLN. Bezrobotnemu do 25 roku życia przysługuje stypendium w wysokości 213,20 PLN miesięcznie, a pozostałym osobom bezrobotnym, dodatek szkoleniowy w wysokości 106,60 PLN miesięcznie.

 

Tworzenie nowych miejsc pracy

  • pracodawca może otrzymać zwrot kosztów wyposażenia, doposażenia stanowiska pracy
  • zatrudnienie osoby bezrobotnej w ramach prac interwencyjnych przez okres do 6 miesięcy.

 

Pracodawca korzystający z form subsydiowanego zatrudnienia jest zobowiązany do utrzymania poziomu zatrudnienia przez okres 3 lat.

 

 Staże i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

  • skierowanie osoby bezrobotnej do 25 roku życia (oraz osoby, która ukończyła szkolę wyższą oraz nie ukończyła 27 roku życia) do odbycia u pracodawcy stażu zawodowego przez okres do 12 miesięcy.
  • skierowanie osoby bezrobotnej do odbycia u pracodawcy przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez okres do 6 miesięcy bez nawiązywania stosunku pracy.

 

Pomoc w doborze pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach deklaruje pomoc pracodawcy w doborze pracowników w zawodach i o predyspozycjach przez niego wymaganych. Istnieje możliwości współpracy w doborze kadry poprzez udział doradców zawodowych w procesie rekrutacji. Istnieje również możliwość współpracy z powiatowymi urzędami pracy w zakresie zorganizowania dla pracodawcy giełd pracy z udziałem osób o kwalifikacjach zawodowych oczekiwanych przez pracodawcę.

 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry