Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

Al. Roździenskiego 188

40-203 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 58 00, wew. 203, 128

fax: +48 32 728 58 03

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl

       
Ożarowicka Strefa Aktywności Gospodarczej


Na terenie objętym Programem Rewitalizacji Obszarów Powojskowych Gminy Ożarowice rozpoczęła swoją działalność na mocy uchwały Rady Gminy Strefa Aktywności Gospodarczej, bezpośrednio sąsiadująca z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach.
Sąsiedztwo to sprawia, iż położona na terenie gminy Ożarowice tereny i budynki powojskowe stały się bardzo atrakcyjnymi miejscami do realizacji wielu inwestycji.
Stworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej wymusiło budowę nowej i przebudowę istniejącej infrastruktury transportowej i technicznej.
 Kluczowym problemem dla pozyskania inwestorów na terenach Strefy jest jej skomunikowanie z krajowym i wojewódzkim systemem sieci dróg - S1, DK-78 i DW913.
W zakresie I etapu realizacji Programu Rewitalizacji Obszarów Powojskowych mieści się wykonanie systemu dróg wewnętrznych i połączenie ich z drogą wojewódzką nr 913, stanowiącą główny węzeł dojazdowy do drogi ekspresowej S-1.
 Kolejnym koniecznym działaniem jest uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz stworzenie infrastruktury dla rozwoju działalności gospodarczej.
Strefa będzie posiadała kluczowe znaczenie dla wzrostu poziomu inwestycji komercyjnych na terenie Gminy Ożarowice, w istotny sposób zwiększy atrakcyjność inwestycyjną tego obszaru, rozwinie przedsiębiorczość i umożliwi inwestującym na jej terenie przedsiębiorcom tworzenie nowych miejsc pracy
 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry