Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

Al. Roździenskiego 188

40-203 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 58 00, wew. 203, 128

fax: +48 32 728 58 03

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl

       
Strefa Aktywności Gospodarczej - Piekary Śląskie

Piekary Śląskie położone są na północnym obrzeżu Aglomeracji Górnośląskiej. Od północy graniczą ze Świerklańcem, od wschodu z Bobrownikami Będzińskimi i Wojkowicami, od południa z Siemianowicami Śląskimi i Chorzowem, a od zachodu z Bytomiem i Radzionkowem. Miasto leży w dorzeczu Wisły tworzonym przez rzekę Szarlejkę będącą dopływem Brynicy.

 

 

Mocne strony miasta Piekary Śląskie:

 

  • Dogodne położenie miasta w układzie komunikacyjnym Aglomeracji Górnośląskiej – skrzyżowanie głównej drogi przelotowej Nr 911 z projektowaną autostradą A-1 oraz bliskość lotniska Katowice-Pyrzowice.
  • Środowiskowe walory zamieszkania – miasto położone jest na obrzeżach obszarów przemysłowych Aglomeracji Górnośląskiej; atrakcyjne miejsce zamieszkania dla osób ceniących ciszę, spokój i bliskość zielonych wysp Kozłowej Góry i Lasów Świerklanieckich.
  • Piekary Śląskie cechuje wysoki stopień identyfikacji społeczności i elit lokalnych ze swoją Małą Ojczyzną. Miasto jest także właścicielem jedynego w swoim rodzaju mass-medium: Radia Piekary o zasięgu regionalnym, o typowo śląskim profilu.
  • Tereny pod działalność gospodarczą, w tym tereny inwestycyjno-budowlane Strefy Aktywności Gospodarczej oraz nieruchomości poprzemysłowe zlikwidowanych dużych przedsiębiorstw.
  • Złoża węgla kamiennego o niskiej zawartości siarki i zakład przeróbczy węgla produkujący wysokiej jakości węgiel tzw. ekogroszek.
  • Potencjał rolniczy tkwiący w peryferyjnych uprawach rolnych, a także nieużytki możliwe do wykorzystania dla produkcji upraw przemysłowych, w tym do uzyskiwania ekologicznego paliwa.

 

Strefa Aktywności Gospodarczej – Piekary Śląskie

 

Na zdegradowanych na skutek eksploatacji górniczej terenach Piekar Śląskich, w rejonie ulic Podmiejskiej i Obwodowej Zachodniej, w 2000 r. utworzona została Strefa Aktywności Gospodarczej (SAG). Tereny wchodzące w skład Strefy mają uregulowane stosunki własnościowe, są wyposażone w niezbędną infrastrukturę i dogodnie skomunikowane z otoczeniem. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Strefie Aktywności Gospodarczej są bardzo atrakcyjne.

 

Działki wchodzące w skład gminnego zasobu Strefy Aktywności Gospodarczej wydzierżawia się na 10 lat. Jednak po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych prezydent miasta Piekar Śląskich na wniosek dzierżawcy może sprzedać grunt stanowiący przedmiot umowy dzierżawy, zgodnie z obowiązującą procedurą sprzedaży nieruchomości gminnych, co wynika z Regulaminu Strefy Aktywności Gospodarczej.

 

Strefa cieszy się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów z Mysłowic, Bytomia, Tarnowskich Gór, Krakowa, Świerklańca, Piekar, ale również z zagranicy. Dodatkową korzyścią finansową dla inwestorów inwestujących w Strefie, jest zwolnienie z podatku od nieruchomości. Ulga przysługuje przedsiębiorcom spełniającym kryteria uprawniające ich do uzyskania pomocy w ramach de minimis.

 

Gmina Piekary Śląskie obok Strefy ma do zaoferowania również inne tereny przeznaczone pod inwestycje, m.in. położone w pobliżu lub przy drodze wojewódzkiej 911. Nieruchomości te przeznaczone są pod usługi komercyjne, składy hurtowe, zakłady produkcyjne, magazyny, a także pod myjnie samochodowe, małą gastronomię i parkingi.

 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry