Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

Al. Roździenskiego 188

40-203 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 58 00, wew. 203, 128

fax: +48 32 728 58 03

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl

       
Strefa Aktywności Gospodarczej - Marklowice

Gmina Marklowice leży w strefie nadgranicznej, około 20 km od granicy z Czechami, w południowej części województwa śląskiego, w powiecie wodzisławskim. Graniczy od wschodu z gminą Świerklany, od północy z miastami Rybnik i Radlin, od zachodu z miastem Wodzisław Śląski oraz od południa z gminą Mszana.

 

 

Mocne strony gminy:

 

  • Występowanie bogatych złóż węgla kamiennego oraz metanu, umożliwiających rentowną eksploatację,
  • Wolne tereny inwestycyjne na obszarach poprzemysłowych oraz porolniczych umożliwiające lokalizację nowych działalności gospodarczych,
  • Zorganizowany obszar Strefy Aktywności Gospodarczej z dostępem do mediów dla nowych działalności,
  • Dobry dostęp do infrastruktury technicznej umożliwiający rozwój działalności gospodarczej,
  • Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiające m.in. zagospodarowanie terenów poprzemysłowych,
  • Wysoki udział ludności w wieku produkcyjnym, stanowiącej potencjalne zasoby ludzkie do zatrudnienia w nowych działalnościach,
  • Ułatwienia w podejmowaniu działalności gospodarczej w Strefie Aktywności Gospodarczej.

 

Strefa Aktywności Gospodarczej - Marklowice

 

By zachować wysoki poziom rozwoju, gmina przygotowała szeroką ofertę terenów pod lokalizację inwestycji przemysłowych i usługowych oraz pod zabudowę jednorodzinną. W 1999 r. opracowany  został projekt Strefy Aktywności Gospodarczej - SAG. Projektowana Strefa położona jest w  środkowo-wschodniej części gminy, przy drodze wojewódzkiej nr 932, prowadzącej ruch tranzytowy z Katowic i innych miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego do granicy państwa w  Chałupkach.

 

Strefa Aktywności Gospodarczej w Marklowicach obejmuje obszar 11,65 ha, dostępnych dla inwestorów w formie sprzedaży w drodze przetargu. Obszar Strefy podzielono na działki zaprezentowane na poniższej mapie z przeznaczeniem pod działalność przemysłowo-usługową.


Strefa Aktywności Gospodarczej – Marklowice

tel. +48 (032) 459 28 32
tel. +48 (032) 459 28 00

http://marklowice.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=104&Itemid=114


 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry