Regionalne Centrum Obsługi Inwestora / Opis regionu / Strefy Aktywności Gospodarczej / Jaworzno
 
Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

ul. Powstańców 17

40-039 Katowice

 

telefon:

+48 (32) 728 58 00, wew. 203, 128

fax: +48 (32) 728 58 03

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.oddzial.fgsa.pl

 

 

         
Gminna Strefa Aktywności Gospodarczej "Węzeł Jeleński"

Jaworzno jest miastem na prawach powiatu położonym we wschodniej części województwa śląskiego, na pograniczu regionów Górnego Śląska i Małopolski. Obszar miasta znajduje się w dorzeczu Wisły, w zlewni rzek: Białej Przemszy, wzdłuż której przebiega północna granica miasta oraz Przemszy, zamykającej teren Jaworzna od południowego-zachodu.

  

Obecnie w Jaworznie wzrasta aktywność przedsiębiorstw produkcyjno-usługowych i zmienia się charakter miasta z przemysłowego na usługowo-handlowy. Zaletą Jaworzna są rozległe tereny, które mogą być przeznaczone pod nowe inwestycje. Tereny te stwarzają możliwość rozwoju dużych i nowoczesnych inwestycji usługowych, przemysłowych i mieszkaniowych. Jaworzno jest miastem o szerokich perspektywach gospodarczych, a także posiadające wysokiej klasy specjalistów.

 

Gminna Strefa Aktywności Gospodarczej "Węzeł Jeleński"

 

Obszar inwestycyjny o powierzchni ok. 24 ha objęty Strefą utworzono w 2002 r. W uchwale, na podstawie której utworzono Strefę wskazano działki gminne położone w południowej części miasta w osiedlu Jeleń. Uchwała dopuszcza możliwość rozszerzenia Strefy o kolejne działki nie będące własnością gminy przez podjęcie stosownej uchwały Rady Miejskiej. Dla podmiotów gospodarczych podejmujących działalność na obszarze strefy ustanawia się zwolnienia z podatku od nieruchomości na warunkach określonych odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

 

Atuty lokalizacyjne dla obszaru Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej „Węzeł Jeleński”:

 

  • Korzystne położenie w regionie,
  • Dobry dostęp komunikacyjny,
  • Obszar objęty zwolnieniami z podatków lokalnych,
  • Tradycje przemysłowe miasta,
  • Możliwość podłączenia niezbędnych mediów o parametrach przemysłowych,
  • Teren stanowi własność gminy,
  • Korzystna forma nabycia terenu.

 

Jaworzno zwyciężyło w Ogólnopolskim Konkursie „Grunt na medal 2007”, organizowanym m.in. we współpracy z Marszałkami Województw. Teren inwestycyjny położony w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej „Węzeł Jeleński” w Jaworznie okazał się najlepiej przygotowanym miejscem pod inwestycje produkcyjne w Województwie Śląskim w 2007 r.

Działka jest w pełni przystosowana do potrzeb inwestorów. Została uzbrojona w sieć elektryczną, gazową i wodno-kanalizacyjną, posiada system odprowadzania wód deszczowych oraz możliwość podłączenia linii telefonicznych. Ma także bezpośredni dostęp do drogi. Jej atutem jest także lokalizacja w pobliżu autostrady A4. Do Katowic i Krakowa można dojechać w ciągu kilkudziesięciu minut. (źródło: www.silesia-region.pl)

 
 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry