Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

Al. Roździenskiego 188

40-203 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 58 00, wew. 203, 128

fax: +48 32 728 58 03

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl

       
Strefa Aktywności Gospodarczej – Sośnicowice


Strefy Aktywności Gospodarczej SOŚNICOWICE to w pełni przygotowany teren inwestycyjny, który zlokalizowany jest na terenie Gminy Sośnicowice, w powiecie gliwickim, na terenie miasta Sośnicowice przy ul. Gliwickiej. Całkowita powierzchnia SAG SOŚNICOWICE niespełna 13 ha, z czego ponad 11 ha stanowi obszar inwestycyjny „netto”, docelowo przeznaczony na sprzedaż potencjalnym inwestorom. Pozostałą część stanowią ciągi komunikacyjne w postaci dróg i chodników oraz tereny zielone. Teren inwestycyjny jest uzbrojony w sieci wodociągową, kanalizacyjną oraz energetyczną. Wewnętrzny układ komunikacyjny terenu inwestycyjnego posiada dogodne połączenie z drogą wojewódzką nr 408 oraz drogą powiatową nr S 2916. Wszystkie nieruchomości stanowiące teren inwestycyjny posiadają uregulowany status prawny - stanowią własność Gminy Sośnicowice.


Według zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sośnicowice omawiany teren jest terenem usług wielofunkcyjnych, oznaczony symbolem UPW o przeznaczeniu podstawowym takim jak: usługi, rzemiosła, tereny zorganizowanej i nieuciążliwej działalności produkcyjno – wytwórczej i technicznej, składy, magazyny, biura, przedstawicielstwa, reprezentacje firm, centra techniczno-technologiczne.


Teren inwestycyjny SAG SOŚNICOWICE cechuje się bardzo dobrą lokalizacją i świetnym skomunikowaniem z aglomeracją śląską, resztą kraju jak i całą Europą. Ulica Gliwicka, przy której teren jest zlokalizowany to droga wojewódzka nr 408 łącząca Gliwice z Kędzierzynem-Koźle. Ponadto w odległości ok. 3 km znajduje się węzeł autostrady A4 „Ostropa” z włączeniem do drogi krajowej 408 (przedłużenie ul. Gliwickiej). Ponadto w odległości ok. 10 km od węzła „Ostropa na A4 znajduje się największy w Europie Środkowej węzeł „Sośnica” łączący autostrady A4 i A1 oraz drogę krajową nr 44 z Gliwic do Mikołowa i (w trakcie budowy) Drogową Trasę Średnicową stanowiącą centralną arterię komunikacyjną Górnośląskiego Ośrodka Przemysłowego.


Źródło i kontakt:

Strefa Aktywności Gospodarczej - Sośnicowice

kontakt: Urząd Miejski w Sośnicowicach
tel. +48 (032) 335 86 34
http://www.sag.sosnicowice.pl/kontakt.html

 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry