Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

Al. Roździenskiego 188

40-203 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 56 00, wew. 203, 128

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl


Facebook:

Fundusz Górnośląski SA

Enterprise Europe Network

 


       
07 Luty 2024
W drugiej połowie stycznia, dla wojewdztwa śląskiego ogłoszono 9 nowych naborów wniosków o dofinansowanie.

W drugiej połowie stycznia ogłoszono 9 nowych naborów wniosków o dofinansowanie.


Zobacz, na co będziesz mógł uzyskać wsparcie w nowym roku.Badania i rozwój - ikona Rozwój przedsiębiorczości – EFRR

Nabór niekonkurencyjny nr FESL.01.06-IP.02-088/23

Ikona start Start naboru: 19 stycznia 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 31 marca 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Fundusz Górnośląski S.A. / Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

Ikona na co? Na co?

Zaprojektowanie i wdrożenie systemu wsparcia w formie voucherów dla nowopowstających i istniejących firm, do wykorzystania zgodnie z indywidualnymi potrzebami – na zdefiniowane usługi proinnowacyjne i rozwojowe. Usługi o charakterze doradczym dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie w formie voucherów na sfinansowanie usług doradczych wspierających już istniejące MŚP na każdym etapie działalności gospodarczej.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 50,7 mln złIkona - transformacja Rozwój przedsiębiorczości – FST

Nabór niekonkurencyjny nr FESL.10.16-IP.02-089/23

Ikona start Start naboru: 19 stycznia 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 31 marca 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Fundusz Górnośląski S.A. / Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

Ikona na co? Na co?

Zaprojektowanie i wdrożenie systemu wsparcia w formie voucherów dla nowopowstających i istniejących firm, do wykorzystania zgodnie z indywidualnymi potrzebami – na usługi doradcze, świadczone przez akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu, wspomagające MŚP na etapie planowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań związanych z zieloną i cyfrową gospodarką, w szczególności w regionalnych specjalizacjach technologicznych.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 38,7 mln złBadania i rozwój - ikona Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Nabór konkurencyjny nr FESL.01.02-IP.01-099/24

Ikona start Start naboru: 25 stycznia 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 18 kwietnia 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Przedsiębiorstwa oraz partnerstwa przemysłowo-naukowe (składające się z przedsiębiorstw oraz organizacji badawczych i upowszechniających wiedzę)

Ikona na co? Na co?

 • tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, służącego ich działalności innowacyjnej:
  • środki trwałe/dostawy;
  • wartości niematerialne i prawne;
  • roboty budowlane;
  • nieruchomości;
  • koszty wsparcia uczestników projektu.
 • wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach:
  • personel projektu w ramach prac B+R;
  • amortyzacja sprzętu i aparatury w ramach prac B+R;
  • amortyzacja budynków w ramach prac B+R;
  • usługi zewnętrzne związane z pracami B+R;
  • dostawy (inne niż środki trwałe);
  • koszty uzyskania i walidacji patentów i praw ochronnych;
  • koszty wsparcia uczestników projektu;
  • koszty pośrednie.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 366 mln złRynek pracy - ikona Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej

Nabór konkurencyjny nr FESL.05.14-IP.02-094/23

Ikona start Start naboru: 30 stycznia 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 15 kwietnia 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Administracja publiczna – jednostki samorządu terytorialnego Subregionu Południowego województwa śląskiego

Ikona na co? Na co?

Szkolenia i studia podyplomowe zmierzające do nabycia kwalifikacji lub podniesienia kompetencji, w szczególności cyfrowych lub zielonych niezbędnych do wykorzystania w ramach posiadanych kompetencji w celu usprawnienia i poprawy jakości świadczonych usług publicznych i współpracy z klientem zewnętrznym.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 8,3 mln złIkona - transformacja Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw

Nabór konkurencyjny nr FESL.10.01-IP.01-100/24

Ikona start Start naboru: 31 stycznia 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 19 marca 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie gmin objętych procesem sprawiedliwej transformacji, tj.: podregiony – katowicki, bielski, tyski, rybnicki, gliwicki, bytomski, sosnowiecki.

Ikona na co? Na co?

Zagospodarowanie terenów i obiektów na terenach poprzemysłowych, zdewastowanych i zdegradowanych na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne i edukacyjne. Wsparcie skierowane będzie na działania związane z zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych, w tym w szczególności pogórniczych, obiektów przemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych, jak również ich adaptację.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 165,4 mln złŚrodowisko - ikona Ochrona przyrody i bioróżnorodność

Nabór konkurencyjny nr FESL.02.14-IZ.01-095/24

Ikona start Start naboru: 31 stycznia 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 30 kwietnia 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • partnerstwa,
 • przedsiębiorstwa,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • administracja publiczna.

Ikona na co? Na co?

Ochrona przyrody i wspieranie rozwoju bioróżnorodności wraz z przeprowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnej zwiększającej poziom świadomości ekologicznej. Realizacja działań takich jak, np.: 

 • introdukcja/reintrodukcja,
 • przesadzanie/przesiedlanie,
 • wspomaganie rozmnażania na stanowiskach dotychczasowych,
 • wyznaczanie i ochrona korytarzy migracyjnych,
 • tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich, np. banki genowe, ekoparki, ogrody społeczne.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 62,8 mln zł24 transport Zakup taboru autobusowego/ trolejbusowego – ZIT Subregionu Centralnego

Nabór konkurencyjny nr FESL.03.01-IZ.01-090/24

Ikona start Start naboru: 31 stycznia 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 25 kwietnia 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego,
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) – Subregion Centralny.

Ikona na co? Na co?

Zakup taboru autobusowego lub trolejbusowego.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 58,5 mln zł24 transport Zrównoważona multimodalna mobilność miejska – ZIT Subregionu Centralnego

Nabór konkurencyjny nr FESL.03.02-IZ.01-093/24

Ikona start Start naboru: 31 stycznia 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 25 kwietnia 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) – Subregion Centralny.

Ikona na co? Na co?

 • budowa, przebudowa lub rozbudowa infrastruktury związanej ze zrównoważoną mobilnością miejską (centra przesiadkowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą),
 • inteligentne systemy transportowe (ITS) dla rozwoju zrównoważonego transportu miejskiego.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 125,7 mln złIkona - transformacja Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe

Nabór konkurencyjny nr FESL.10.07-IZ.01-096/24

Ikona start Start naboru: 31 stycznia 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 30 kwietnia 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • administracja publiczna,
 • przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT),
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • służby publiczne,
 • instytucje nauki i edukacji.

Ikona na co? Na co?

Niwelowanie skutków działalności przemysłowej, w tym górniczej na środowisko, oraz poprawa wskaźników różnorodności biologicznej w terenach wykorzystanych w celach środowiskowych.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 48,5 mln złDowiedz się więcej:

Szczegółowe informacje o każdym naborze znajdziesz po jego ogłoszeniu w dziale: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.


 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry