Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

Al. Roździenskiego 188

40-203 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 56 00, wew. 203, 128

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl


Facebook:

Fundusz Górnośląski SA

Enterprise Europe Network

 


       
26 Czerwiec 2023
Wyższy poziom zarządzania terenami pogórniczymi – OPI TPP 2.0

W kwietniu 2023 r. została udostępniona baza terenów pogórniczych i poprzemysłowych na obszarze województwa śląskiego – OPI TPP 2.0.


Baza danych OPI TPP 2.0 zawiera szczegółową charakterystykę zinwentaryzowanych terenów pogórniczych i poprzemysłowych, a także opracowaną na podstawie autorskich algorytmów waloryzację tych terenów, tj.:

  • ocenę atrakcyjności inwestycyjnej,
  • ocenę potencjału do usług ekosystemowych,
  • ocenę kosztów rewitalizacji.


System daje również możliwość spersonalizowanego porównywania wybranych obszarów. 


W bazie można także znaleźć cyfrowe wersje dokumentów, dotyczących zinwentaryzowanych terenów, w tym dane z nalotów dronem, mapy geodezyjne, raporty termowizyjne, wyniki badania wody, ocenę oddziaływania na środowisko działalności górniczej oraz decyzje (plany ruchu przy likwidacji zakładu górniczego).


Przejdź do bazy danych OPI TPP 2.0


O projekcie


Baza danych powstała w efekcie realizacji projektu pn. „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego” (akronim projektu: OPI-TPP 2.0) prowadzonego przez Województwo Śląskie w partnerstwie z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach (lider projektu).


Przedmiotem projektu było udostępnienie nowej, cyfrowej e-usługi w postaci bazy danych zawierającej:

  • informacje o terenach pogórniczych,
  • informacje o możliwościach ich ponownego wykorzystania,
  • otwarty dostęp do zdigitalizowanych zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych dot. nieczynnych zakładów górniczych w regionie.


Realizacja projektu pomoże w planowaniu długofalowej polityki inwestycyjnej na terenach pogórniczych, zrównoważonego zarządzania przestrzenią w regionie, wspomagania decyzji inwestycyjnych oraz pozyskiwania środków na rewitalizacje tych obszarów.


Projekt został zrealizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: II. Cyfrowe Śląskie, działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.


Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków UE w kwocie przekraczającej 4,9 mln zł.


Źródło oraz więcej informacji: https://funduszeue.slaskie.pl/ >>>


 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry