Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

Al. Roździenskiego 188

40-203 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 56 00, wew. 203, 128

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl


Facebook:

Fundusz Górnośląski SA

Enterprise Europe Network

 


       
02 Listopad 2020
Fundusze Europejskie wspierają dostępność uczelni.

Ponad 144 mln zł na dostosowanie oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami trafi do 33 uczelni w całym kraju. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki II konkursu „Uczelnia dostępna”.

Ilość idzie w parze z jakością


To już druga odsłona konkursu, którego celem jest likwidowanie barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. W pierwszej edycji, rozstrzygniętej w lutym tego roku, dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 300 mln zł przyznano 85 projektom. Zgłoszone w obu edycjach propozycje aktywności musiały obejmować zarówno działania prowadzące do zapewnienia przez uczelnie dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, modyfikacji programów oraz procedur kształcenia, jak i działania z zakresu dostępności architektonicznej.

- Każdy student ma prawo kształcić się na uczelni w warunkach pozwalających na jak najlepsze wykorzystanie własnego potencjału i mieć możliwość rozwijania naukowych pasji. Konkurs „Uczelnia dostępna” to doskonały przykład działania wspierającego uczelnie w likwidacji barier w dostępie do kształcenia. Ponad 440 mln zł, które w sumie przekazujemy uczelniom z całej Polski na ten cel to inwestycja, która niesie wielkie korzyści społecznych - mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek.

Moc Funduszy Europejskich

Rozstrzygnięty właśnie konkurs jest finansowany z Funduszy Europejskich - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). To kolejne działanie NCBR w ramach rządowego Programu „Dostępność Plus”, który stanowi pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Dzięki przekazanym środkom możliwe będzie wprowadzenie zmian organizacyjnych na uczelniach oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadry, co przełoży się na zwiększenie dostępności oferty edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami.

- Druga edycja konkursu, podobnie jak pierwsza, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem uczelni, które chcą zmieniać swoją przestrzeń i sposób funkcjonowania tak, aby mogły być bardziej dostępne dla studentów z niepełnosprawnościami. To dowód na to, że rządowy Program „Dostępność Plus” finansowany z funduszy unijnych realizuje swoje zadanie. Konkurs jest ofertą skrojoną na miarę potrzeb uczelni i studentów. Umożliwia wprowadzenie konkretnych i bardzo potrzebnych zmian spełniających potrzeby wszystkich studentów - mówi Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Jeden cel, wiele działań

Druga edycja konkursu, podobnie jak poprzednia, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Do NCBR wpłynęło 87 wniosków aplikacyjnych. O dofinansowanie w wysokości nawet do 15 mln zł mogły się ubiegać uczelnie publiczne i niepubliczne, niezależnie od liczby kształconych w nich studentów. W konkursie nie mogły natomiast brać udziału ośrodki akademickie, którym przyznano dofinansowanie w pierwszej edycji konkursu.

- „Uczelnia dostępna” to nie jedyne działanie w którym wspieramy uczelnie w ich wysiłkach na rzecz zwiększania dostępności. Dzięki zwiększeniu budżetu rozstrzygniętego już konkursu „Projektowanie uniwersalne” kierujemy do nich ponad 40 mln zł na wdrożenie obowiązkowych zajęć umożliwiających studentom poznanie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług. Jednocześnie prowadzimy nabór wniosków w konkursie „Centrum Wiedzy o Dostępności”, którego budżet wynosi 30 mln zł - zaznacza dyrektor NCBR, dr inż. Wojciech Kamieniecki.

Wśród 33 projektów, którym przyznano dofinansowanie w II konkursie „Uczelni dostępnej” znalazły się projekty z uczelni akademickich - w tym także artystycznych - oraz nieakademickich (zawodowych). Najwyżej ocenione zostały te zgłoszone przez Wrocławską Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej, Wyższą Szkołę Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytet Szczeciński, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałczu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Warszawie.

Więcej informacji o wynikach konkursu jest dostępnych na stronie internetowej NCBR


***
Konkurs „Uczelnia dostępna” jest jednym z działań w ramach rządowego Programu „Dostępność Plus”, który stanowi pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. W ramach programu są podejmowane i finansowane działania w 8 obszarach tematycznych: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja. Wartość inwestycji przyczyniających się do realizacji programu wyniesie w perspektywie lat 2018-2025 ok. 23 mld zł. Źródłami finansowania są Fundusze Europejskie, Fundusze Norweskie i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz publiczne środki krajowe (tj. budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry