Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

Al. Roździenskiego 188

40-203 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 56 00, wew. 203, 128

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl

       
Piekary Śląskie - Nieruchomość niezabudowana – rejon ulicy Solidarności i Traugutta

Powierzchnia:

13 działek stanowiących zwartą powierzchnię 11,5 ha

Działki:

nr 526/100, nr 103, nr 521/86, nr 1590/6, nr 534/86, nr 459/86, nr 473/86, nr 530/86, nr 532/86, nr 513/86, nr 2652/189, nr 531/86 i nr 533/86

Właściciel:

Gmina Piekary Śląskie oraz Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Piekary Śląskie

Opis nieruchomości:

Nieruchomość zlokalizowana w obrębie ulic Bytomskiej, Traugutta, Wyszyńskiego i Solidarności, przy wjeździe od strony południowej do ścisłego centrum miasta, południowa granica terenu usytuowana jest bezpośrednio przy ulicy Solidarności, północno-zachodni obszar nieruchomości przylega do Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej, ponadto sąsiedztwo stanowi stacja benzynowa, tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej oraz od strony południowej planowana autostrady A-1.Obszar nieruchomości o kształcie nieregularnego wydłużonego wieloboku stanowi zrekultywowane składowisko skały płonnej, obecnie niezagospodarowane, teren jest częściowo porośnięty zielenią nieurządzona i pojedynczymi drzewami samosiejkami. Znaczna część nieruchomości wykazuje spadek w kierunku południowym, w stronę ulicy Solidarności, ponadto na części nieruchomości występują lokalnie znaczne różnice w rzędnych wysokości.


Przeznaczenie terenu:

Nieruchomość objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym, położona jest na obszarach oznaczonych symbolami A 83 U oraz A 91 U – tereny usług o przeznaczeniu podstawowym: tereny obiektów handlu detalicznego i gastronomii, obiektów administracji, turystyki, oświaty, zdrowia, łączności, kultury, centrów wystawienniczych, część działki nr 103 usytuowana jest na terenie A 90 E – tereny urządzeń elektroenergetycznych z możliwością lokalizowania funkcji usługowej

Dostępne media:

W obrębie nieruchomości przebiega infrastruktura techniczna w postaci: sieci elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, ponadto przy zachodniej granicy nieruchomości projektowana jest kanalizacja sanitarna, przy południowej granicy (na terenie działki 1590/6) projektowana jest pompownia kanalizacji sanitarnej, wzdłuż południowej granicy projektowany jest rurociąg tłoczny który na terenie działki nr 2652/189 skręca na północ, w środkowej części terenu na działce nr 531/86 projektowana jest kanalizacja sanitarna

Sposób zbycia nieruchomości:

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.8.Uwagi:dopuszcza się możliwość podziału nieruchomości na dwa odrębne tereny, które mogą być przedmiotem zbycia niezależnie od siebie:- część zachodnia o powierzchni 4,3 ha zlokalizowana w obrębie ulicy Solidarności Bytomskiej i przedłużenia ulicy Traugutta,
- część wschodnia o powierzchni 6,6 ha zlokalizowana w obrębie ulicy Solidarności, ul. Wyszyńskiego i przedłużenia ulicy Traugutta

Położenie Gmina Piekary Śląskie
Powierzchnia w ha 11,5
Infrastruktura
Elektryczność

Tak

Odległość przyłącza od granicy terenu -
Kanalizacja

Tak

Odległość przyłącza od granicy terenu -
Połączenia transportowe
odległość w km od lotniska Pyrzowice - 20
odległość w km od węzła kolejowego - 10
Dane kontaktowe
Instytucja Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich
Imię Jaroslaw
Nazwisko Wojtas
Telefon 032 39-39-346
 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry