Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

Al. Roździenskiego 188

40-203 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 56 00, wew. 203, 128

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl


Facebook:

Fundusz Górnośląski SA

Enterprise Europe Network

 


       
30 Styczeń 2024
Szkolenie: Zabezpieczanie ryzyka walutowego w firmie, 7 - 8 marca br.
Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym, dwudniowym szkoleniu, które odbędzie się 7 i 8 marca br., w Katowicach, przy al. Roździeńskiego 188.


Szkolenie jest adresowane do wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność eksportową, importową lub posługują się zagranicznymi walutami w obrotach handlowych, a zwłaszcza do tych osób w firmach, które osobiście przeprowadzają tego typu transakcje lub je nadzorują. W szczególności, skorzystają z niego firmy, dla których obserwowane w ostatnim czasie wahania kursów walut pogarszają marże handlowe oraz firmy, którym takie wahania utrudniają zaplanowanie budżetu kosztów i przychodów. Dla takich osób szkolenie będzie bardzo praktyczne i konkretne. W mniejszym stopniu korzyści z seminarium uzyskają osoby zajmujące się kwestiami księgowymi oraz kwestiami handlowymi w firmie. Niemniej jednak osoby takie, także dowiedzą się sporo interesujących informacji.

 

Szkolenie poprowadzą eksperci rynku walutowego:

·    Jacek Maliszewski – Dyrektor ds. Rynków Finansowych w Domu Maklerskim AFS, autor książki "Zarządzanie Ryzykiem Kursu Walutowego - Poradnik Praktyczny".

·       Łukasz Leszczyński - Zarządzający Ryzykiem Finansowym w Domu Maklerskim AFS.

 

Prowadzący szkolenie pokażą same praktyczne, z doświadczenia zawodowego, przykłady działań zabezpieczających ryzyko walutowe z ostatnich 25 lat. Mało teorii, dużo praktyki.

 

Korzyści ze szkolenia:

 1. Wiedza i przykłady praktyczne przekazane podczas seminarium, pozwolą lepiej wykorzystać możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym i efektywniej działać w otoczeniu międzynarodowym.
 2. Każda firma działająca na międzynarodowym rynku handlowym, narażona jest na straty nie tylko z powodu braku decyzji o zabezpieczeniu ryzyka kursowego, ale także z powodu źle przeprowadzonego procesu zabezpieczeń. My powiemy jak sobie z tym radzić.
 3. Brak zabezpieczenia ryzyka walutowego jest spekulacją. Na szkoleniu przekażemy wiedzę jak skutecznie poradzić sobie z kwestią ryzyka walutowego, bez narażania się na niepotrzebne spekulacje.
 4. Ryzyko walutowe należy zabezpieczać. Ważne jednak, aby robić to prawidłowo, z użyciem bezpiecznych instrumentów finansowych. Na szkoleniu przekażemy praktyczne przykłady zabezpieczeń takiego ryzyka. Pokażemy liczne spektrum narzędzi oraz metody zarządzania ryzykiem walutowym. Pokażemy jak bezpiecznie stosować instrumenty proponowane przez banki: forwardy, opcje, strategie opcyjne. Pokażemy także jak odróżnić toksyczne instrumenty finansowe, które co jakiś czas trafiają na polski rynek.
 5. Dzięki szkoleniu będziecie Państwo wiedzieli kiedy kupić/sprzedać walutę tak, aby transakcja taka została przeprowadzona w optymalnym momencie. Czyli tak aby importer kupował walutę podczas lokalnych dołków, a eksporter sprzedawał walutę podczas lokalnych szczytów kursów walut.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu, prosimy o wypełnienie poniższego formularza rejestracyjnego najpóźniej do 5.03.2024 r., na stronie Enterprise Europe Network >>>

Prosimy o podawanie adresów e-mail, na które zostanie wysłane potwierdzenie udziału w szkoleniu.


Program szkolenia:


 


7.03.2024 (czwartek)

8:45- 9:00

Rejestracja uczestników

09:00–9:15

Powitanie uczestników, prezentacja Enterprise Europe Network

09.15–10.15

 

Przegląd bieżących prognoz kursów walut – mapa zbiorcza kilkudziesięciu prognoz autorstw kilkudziesięciu instytucji finansowych, badawczych, akademickich.

Sezonowość kursu EUR/PLN

Dostęp do notowań rynku międzybankowego – serwisy Reuters, Bloomberg, kwotowania brokerów walutowych.

10:15–10:25

Przerwa kawowa

10:25–11:25

Umiejętne prowadzenie rozmowy z bankowcami znacząco obniża koszty transakcyjne przy wymianie walut.

Wybór optymalnego momentu do przeprowadzenia zaplanowanych transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe – analiza techniczna, statystyczne wskaźniki.

11:25–11:35

Przerwa kawowa

11:35–12:35

 

Elementy Procesu zarządzania ryzykiem kursu walutowego:

 • Audyt w zakresie zarządzania ryzykiem kursowym;
 • Polityka zarządzania ryzykiem kursowym;
 • Rachunkowość zabezpieczeń;
 • Zalety i wady zarządzania ryzykiem w ujęciu księgowym i kasowym;
 • Dostęp do instrumentów finansowych, terminowych, umożliwiających neutralizację ryzyka kursowego (forwardy walutowe, opcje walutowe, otwarta walutowa linia kredytowa, limity skarbowe udzielone przez banki, depozyty zabezpieczające wymagane przez domy maklerskie);

Wyjaśnienie pojęć związanych z „otwartą pozycją walutową”.

12:35–12:45

Przerwa kawowa

12:45–13:30

 

Rozróżnienie typów ryzyka kursowego występującego w przedsiębiorstwie:

 • Ryzyko transakcyjne krótko i średnio terminowe;
 • Ryzyko ekonomiczne długoterminowe;
 • Ryzyko księgowe;

Jakich instrumentów finansowych należy używać do neutralizacji określonego typu ryzyka, a jakich instrumentów należy się wystrzegać.

13:30–14:15

Lunch

14:15–16:00

 

Omówienie podstawowych instrumentów terminowych przy zarządzaniu ryzykiem kursowym:

 • Otwarta linia walutowa-kredytowa
 • Forward walutowy;
 • Opcja walutowa;
 • Strategie złożone z forwardów oraz opcji;

Lokaty dwu-walutowe.

 

 


8.03.2024 (piątek)

09.00–10.30

 

Omówienie podstawowych instrumentów terminowych przy zarządzaniu ryzykiem kursowym – ciąg dalszy:

 • Otwarta linia walutowa-kredytowa
 • Forward walutowy;
 • Opcja walutowa;
 • Strategie złożone z forwardów oraz opcji;
 • Lokaty dwu-walutowe.

10.30–10.45

Przerwa kawowa

10.45–11.45

 

Przydatne techniki operacyjne:

 • Metoda 50/50;
 • Rolowanie wprzód zapadających transakcji – oddalenie terminu zapadalności;
 • Rolowanie wstecz -przybliżanie terminu zapadalności;
 • Stosowanie zleceń oczekujących: limit (order), stop, itp.;
 • Metoda SWAPowania – przydatna dla importerów oraz eksporterów.

11.45-11.55

Przerwa kawowa

11.55–13.00

 

Ryzyko walutowe w perspektywie obrazu księgowego.

 • Ryzyko walutowe w ujęciu kasowym (ekonomicznym) versus księgowym – porównanie.
 • Definicja zdarzenia gospodarczego w ujęciu kasowym versus księgowym (odmienne traktowanie).
 • Miejsce powstawania różnic kursowych w księgach rachunkowych.

„Ułomność” różnic kursowych i obrazu księgowego na wybranym przykładzie przepływu walutowego w spółce – zadanie w Excelu.

13.30–13.45

Lunch

13.45–15.30

 

Rachunkowość zabezpieczeń.

 • Przykład wyceny bilansowej – zasady ogólne wymaganych księgowań i ich ryzyko dla spółki .
 • Wprowadzenie do rachunkowości zabezpieczeń. Warunki stosowania rachunkowości zabezpieczeń.
 • Rachunkowość zabezpieczeń jako niezbędne element zasad ogólnych przy wycenie bilansowej.
 • Ryzyko nieposiadania rachunkowości zabezpieczeń.

Przykład z zastosowaniem rachunkowości zabezpieczeń.

Podsumowanie i główne korzyści stosowania rachunkowości zabezpieczeń.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Zespół Enterprise Europe Network Katowice
Fundusz Górnośląski SA
Email:
tel.: +48 32 72 85 622, - 621, - 620

 

* Administratorem Państwa danych osobowych podanych w celu wysyłki newslettera jest Fundusz Górnośląski S.A. z siedzibą w Katowicach (40-086), ul. Sokolska 8. Podając adres e-mail wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera oraz na otrzymywanie od Funduszu Górnośląskiego S.A. informacji handlowych na podany adres e-mail. Ze szczegółami dotyczącymi przetwarzania danych przez Spółkę danych osobowych można się zapoznać w informacji - Ochrona danych osobowych.

 

 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry