Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

Al. Roździenskiego 188

40-203 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 56 00, wew. 203, 128

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl


Facebook:

Fundusz Górnośląski SA

Enterprise Europe Network

 


       
26 Czerwiec 2023
Nagrody Dziedzictwa Europejskiego | Nagrody Europa Nostra 2023

Komisja Europejska i Europa Nostra ogłosiły 13 czerwca 2023 r. laureatów Europejskiej Nagrody Dziedzictwa / Nagrody Europa Nostra 2023.

W tym roku 30 wyjątkowych dokonań na polu dziedzictwa z łącznie 21 państw zostało uhonorowanych tym najwyższym europejskim wyróżnieniem


Rozpoczął się nabór zgłoszeń do edycji 2024 Nagrody. Zgłoszenia można przesyłać online za pośrednictwem strony www.europeanheritageawards.eu/apply. Prześlij swoją aplikację i podziel się swoim know-how!


Wśród tegorocznych laureatów w kategorii Konserwacja znalazł się Ołtarz Wita Stwosza w bazylice Mariackiej w Krakowie. Wyrzeźbiony w latach 1477–1489 przez przybyłego z Norymbergii artystę ołtarz jest powszechnie uznawany za arcydzieło gotyku. Jego drobiazgowa konserwacja, oparta na pogłębionych badaniach, była prowadzona in situ przez ponad 1000 dni i angażowała zespół najlepszych specjalistów z Polski i zagranicy.


W reakcji na ogłoszenie zwycięzców z 2023 r., Margaritis Schinas, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za promowanie europejskiego stylu życia, który obecnie odpowiada za kulturę, stwierdził: „Każde osiągnięcie tegorocznych Europejskich Nagród Dziedzictwa / Nagród Europa Nostra jest wynikiem niezwykłych umiejętności i zaangażowania, zbiorowego i indywidualnego, obejmującego miejsca i tradycje dziedzictwa w całej Europie. Honorując te osiągnięcia, potwierdzamy również nasze zdecydowane zaangażowanie w ochronę wspólnego dziedzictwa kulturowego, ponieważ jest ono niezbędne dla naszego poczucia wspólnoty jako obywateli i społeczności Europy”.


Profesor Jacek Purchla, wiceprezydent Europa Nostra, podkreśla nie tylko szczególne miejsce arcydzieła Wita Stwosza w historii sztuki europejskiej, ale fakt dostrzeżenia przez jury Nagrody międzynarodowego wymiaru spektakularnej operacji konserwatorskiej przeprowadzonej w Krakowie. „Zbyt rzadko nasza polska troska o dziedzictwo kulturowe i profesjonalizm naszych konserwatorów dostrzegane są dziś zagranicą. Tegoroczna nagroda to więc nie tylko wielkie wyróżnienie dla Parafii Mariackiej, ale i okazja dla Polski do dzielenia się naszymi dobrymi praktykami w opiece nad skarbami europejskiego dziedzictwa ze wspólnotą międzynarodową. Na propagowaniu takich niezwykłych dzieł, jak krakowski Ołtarz i jego spektakularna konserwacja, polega misja Europa Nostra”.               

 

Zwycięzcy zostaną uhonorowani podczas ceremonii wręczenia nagród European Heritage Awards, która odbędzie się 28 września w Palazzo del Cinema w Wenecji. Podczas ceremonii ogłoszona zostanie lista laureatów Grand Prix oraz laureat Nagrody Publiczności, wyłonieni spośród tegorocznych laureatów. Każdy z nich otrzyma 10 000 euro. Ceremonia będzie punktem kulminacyjnym Europejskiego Szczytu Dziedzictwa Kulturowego 2023, zorganizowanego przez Europa Nostra przy wsparciu Komisji Europejskiej, w dniach 27–30 września w Wenecji – mieście światowego dziedzictwa.


Publiczność może głosować online na laureata, który zdobędzie Nagrodę Publiczności 2023 (również w wysokości 10 000 euro). 

 

Ołtarz Wita Stwosza w bazylice Mariackiej w Krakowie


W 1978 roku historyczne centrum Krakowa wraz z bazyliką Mariacką zostało jako jedno z pierwszych miejsc wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Skarbem bazyliki Mariackiej jest gotycki ołtarz Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, wyrzeźbiony przez Wita Stwosza w latach 1477–1489. Niezwykły projekt konserwacji ołtarza, podjęty in situ, przywrócił go w 2021 r. do pierwotnego stanu i ukazał piękno arcydzieła norymberskiego mistrza. Projekt został dofinansowany przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Krakowa oraz Parafię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.


Ołtarz Mariacki, który powstawał przez 12 lat, jest dzisiaj największym zachowanym późnogotyckim retabulum szafiastym. Jego pierwotne wymiary to 18 metrów wysokości i 11 szerokości. Bohaterką ołtarza jest Maria, patronka kościoła. Pośrodku postacie wysokie na niemal 3 metry charakteryzuje realizm, dynamika układu ciała i ekspresja, z jaką przedstawione zostały draperie. Za modeli posłużyli Witowi Stwoszowi mieszkańcy średniowiecznego Krakowa – przedstawieni w naturalistyczny sposób z różnymi ułomnościami i defektami. Ołtarz jest złożonym wykładem teologicznym, arcydziełem sztuki rzeźbiarskiej i dokumentacją epoki, w której powstał. Do dziś jest źródłem wiedzy o kulturze, obyczajach i historii miasta, kluczem do zrozumienia jego mieszkańców, ich wyobrażeń oraz religijności.  


W 2012 r. zgłoszono obawy co do stanu zachowania ołtarza i powołano komisję, która miała go ocenić. Opinia brzmiała: stan ołtarza jest „stabilny, ale zagrożony”. Zachowanie tego bezcennego dziedzictwa wymagało podjęcia programu badań, konserwacji i działań zapobiegawczych.


Mając na uwadze rangę obiektu i sprawowaną nieprzerwanie liturgię, ołtarz nie mógł być wyłączony z dotychczasowego trybu funkcjonowania. Od 2015 r. przez ponad 1000 dni pracowano w zorganizowanej na terenie bazyliki roboczej pracowni na tyłach ołtarza. Przed ołtarzem stanęły rusztowania, a odwiedzający świątynię mogli obserwować, co robią konserwatorzy. Przez ich ręce przeszło ponad 200 figur i kilka tysięcy odrębnych elementów snycerskich.


Konserwacja przeprowadzona przez ekspertów z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie objęła pełne spektrum możliwości naukowych. Drewno struktury ołtarza zostało skonsolidowane, wszelkie ubytki zostały uzupełnione zgodnie z poszanowaniem pierwotnie zastosowanych technologii. Usunięto późniejsze przemalowania polichromii, skorygowano układ poszczególnych elementów takich jak: anioły, gloria i mikroarchitektura na korpusie oraz predelli. W rezultacie prac odsłonięto pierwotną, gotycką karnację postaci i obramowań, co aktualnie przybliża odbiorców do oryginalnych zamysłów pracowni mistrza. Badania i analizy posłużyły również do opracowania wytycznych dotyczących zapobiegania pożarom i ewakuacji.


Istotnym elementem projektu były szeroko zakrojone konsultacje międzynarodowe, w których uczestniczyli znawcy konserwacji rzeźby gotyckiej z Polski i Europy, którzy wymieniali się wiedzą i pomysłami, co zaowocowało wieloma nowymi odkryciami.


„Renowacja tego wspaniałego ołtarza jest wyjątkowym i unikalnym osiągnięciem. Skrupulatna konserwacja Ołtarza Wita Stwosza w bazylice Mariackiej, oparta na wnikliwych kwerendach, została przeprowadzona przez fachowców, którzy wykazali się ogromnym szacunkiem i wrażliwością dla oryginalnego dzieła. Projekt połączył osoby z różnych krajów, odzwierciedlając międzynarodowe znaczenie tego miejsca oraz potrzebę współpracy w zachowaniu dziedzictwa europejskiego” – wskazało Jury Nagrody. „Jednocześnie, będąc jednym z największych ołtarzy gotyckich na świecie, jest to osiągnięcie o imponującej skali”. 

 

Pozostali laureaci Europejskich Nagród Dziedzictwa / Nagród Europa Nostra 2023″


Konserwacja i adaptacja 

Steam Engine Brewery, Czechy

Friluftsskolen Open-Air School, Dania

Hôtel de la Marine, Francja

Royal Gardens of Venice,  Włochy

Museum of Urban Wooden Architecture, Litwa

Wit Stwosz Altarpiece in St. Mary’s Basilica,  Polska

Mudéjar Ceilings of the Cathedral of Funchal,  Portugalia

Deba Bridge, Gipuzkoa, Hiszpania

Ruins of the Monastery of San Pedro de Eslonza, Gradefes, Hiszpania

 

Badania  

Scientific-Archaeological Studies for the Preservation of Ererouyk,  Armenia / Francja

Proto-Industrial Architecture of the Veneto in the Age of Palladio,  Włochy

Safeguarding of the Artisanal Fishing Technique “Arte-Xávega”, Portugalia

 

Edukacja, szkolenia i umiejętności 

MADE IN: Crafts and Design Narratives,  Austria/Chorwacja/ Słowenia/Serbia

ACTA VISTA, Marseille, Francja

Carpenters without Borders, Paris,  Francja

National Centres for Restoration of Historic Vessels,   Norwegia

Pathfinders of the Waters, Danube Delta, Rumunia

 

Zaangażowanie obywateli i podnoszenie świadomości 

Village Square Meer, Antwerp,  Belgia

Budapest100, Węgry

Museum of Literature Ireland (MoLI), Irlandia

Open for You,  Wlochy

ALMADA Project, Lisbon, Portugalia

Via Transilvanica, Rumunia

Un-archiving Post-industry, Ukraina

 

Mistrzowie dziedzictwa 

Hambis Tsangaris, Cypr

Sergio Ragni, Włochy

Cláudio Torres,Portugalia

Saving Ukrainian Cultural Heritage Online (SUCHO), Ukraina

 

Nagrody Europa Nostra 2023 dla wyróżniających się projektów z Wielkiej Brytanii  

W tym roku nagrody Europa Nostra zostały przyznane dwóm niezwykłym projektom związanym z dziedzictwem z kraju europejskiego, który nie bierze udziału w unijnym programie Kreatywna Europa. 

Cleveland Pools, Bath, UNITED KINGDOM (Konserwacja i adaptacja) 

MINIARE: The Art & Science of Manuscript Heritage, Cambridge, UNITED KINGDOM (Badania) 

 


Europejskie Nagrody Dziedzictwa / Nagrody Europa Nostra zostały ustanowione przez Komisję Europejską w 2002 r. i od tego czasu są koordynowane przez Europa Nostra. Od 21 lat Nagrody są kluczowym narzędziem rozpoznawania i promowania wielorakich wartości dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego dla europejskiego społeczeństwa, gospodarki i środowiska.


Nagrody akcentują i promują doskonałość dziedzictwa i najlepsze praktyki w Europie, zachęcają do transgranicznej wymiany wiedzy i łączą interesariuszy dziedzictwa w sieciach. Nagrody przyniosły zwycięzcom znaczne korzyści, takie jak większa (między)narodowa rozpoznawalność, dodatkowe fundusze i zwiększona liczba odwiedzających. Ponadto Nagrody sprzyjają zwiększonej trosce o nasze wspólne dziedzictwo wśród obywateli Europy. Dodatkowe fakty i liczby dotyczące Nagród można znaleźć na stronie internetowej Nagród. 

 

Źródło: https://kreatywna-europa.eu/


 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry