Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

ul. Powstańców 17

40-039 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 58 00, wew. 203, 128

fax: +48 32 728 58 03

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl

       
27 Luty 2018
Wytyczne w zakresie unikania błędów przy stosowaniu zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych z EFSI

Zamówienia publiczne odgrywają kluczową rolę w procesie wdrażania inwestycji, a także stanowią nieodłączną część europejskiego wspólnego rynku, reprezentując nie mniej niż 19% unijnego PKB. Po sukcesie pierwszego wydania wytycznych dla praktyków zamówień publicznych, które zostało pobrane ponad 70 tysięcy razy, Komisja Europejska przedstawia wersję uaktualnioną o najnowsze rozwiązania europejskiej legislacji.


Publikacja umożliwi pełne wykorzystanie możliwości płynących ze skorygowanych dyrektyw dotyczących zamówień publicznych z 2014 roku. Celem Komisji Europejskiej jest ograniczenie biurokracji i rozwój internetowych rozwiązań, ułatwiających udział w przetargach niewielkim przedsiębiorstwom, a także dążenie do preferowania firm społecznie odpowiedzialnych i ich innowacyjnych, przyjaznych środowisku produktów.


Wytyczne pomogą Ci w zidentyfikowaniu i unikaniu tzw. obszarów potencjalnego ryzyka, które są głównym źródłem popełnianych błędów i nieprawidłowości pojawiających się przy zarządzaniu europejskimi funduszami. Stosując wytyczne nie tylko zapewnisz sobie prawidłowe i transparentne działanie, ale również pomożesz podnieść efektywność zamówień publicznych, poziom uczciwej konkurencji oraz jakość inwestycji, na czym skorzystamy wszyscy – od administracji publicznej, poprzez zaangażowane firmy, aż po ostatecznych beneficjentów projektów.


Poradnik zostanie przetłumaczony na wszystkie urzędowe języki UE. Na razie dostępna jest jedynie wersja anglojęzyczna, którą znajdziecie poniżej oraz w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Więcej informacji: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/wytyczne_dla_praktykow_w_zakresie_unikania_bledow_efsi_021918
 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry