Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

ul. Powstańców 17

40-039 Katowice

 

telefon:

+48 (32) 728 58 00, wew. 203, 128

fax: +48 (32) 728 58 03

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.oddzial.fgsa.pl

 

 

         
02 Listopad 2017
Zapraszamy przedstawicieli śląskich firm na bezpłatne seminarium.


 


Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Funduszu Górnośląskim S.A. zaprasza na bezpłatne spotkanie pt. "MŚP czyli kto? Status przedsiębiorstwa w świetle europejskiej definicji - korzyści i konsekwencje", które odbędzie się w dniu 16.11.2017 w Park Hotel Diament przy ul. Wita Stwosza 37 w Katowicach, w godz. od 12.00 do 15.00.

Podczas spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa zgodnie z prawem wspólnotowym
  • zasady obliczania i kumulacji danych przedsiębiorstw
  • definicja pracownika i zasady obliczania liczby zatrudnionych
  • definicja przedsiębiorstw partnerskich i związanych oraz zasady uwzględniania ich danych 
  • powiązania między przedsiębiorstwami zachodzące za pośrednictwem osób fizycznych 
  • uzyskiwanie i utrata statusu MSP


Spotkanie o charakterze warsztatowym poprowadzi p. Iwona Czaplikowska – konsultant Enterprise Europe Network.
Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorców, zainteresowanych aplikowaniem o wsparcie z programów wspólnotowych, krajowych i regionalnych. Od tego, czy firma należy do sektora MSP, zależy na jaką pomoc ze środków publicznych może liczyć. Prawidłowa ocena statusu przedsiębiorcy w świetle definicji MŚP, pozwoli na właściwy wybór formy wsparcia , oszacowanie intensywności pomocy publicznej oraz sprawną realizację projektu. Jak pokazują doświadczenia ostatnich lat, szczególnej uwagi ze strony beneficjentów wymaga kwestia powiązań, odnosząca się do relacji między przedsiębiorstwami.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu  jest wypełnienie najpóźniej do dnia 15 listopada 2017r. do godz. 12.00.


Kontakt:

Anna Muzyczuk, 32 72 85 829,

Anna Hojn, 32 72 85 865,


Do pobrania:

karta uczestnictwa w seminarium
 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry