Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

ul. Powstańców 17

40-039 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 58 00, wew. 203, 128

fax: +48 32 728 58 03

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl

       
20 Kwiecień 2010
Fundusz Pożyczkowy na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Cel:


Udzielanie pożyczek na finansowanie inwestycji rozwojowych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przez MMŚP.

Przeznaczenie pożyczki:


  • nakłady na zakupy gotowych dóbr i usług inwestycyjnych
  • zakup nieruchomości
  • nakłady na prowadzone inwestycje budowlane i remontowe
  • nakłady na zakup majątku trwałego i wyposażenia
  • zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych
  • zakup surowców, materiałów oraz towarów

 

Zasady udzielania pożyczek


Pożyczka może być udzielana maksymalnie w kwocie 200 000,00 zł. na cele inwestycyjne i obrotowe.

Maksymalny okres, na jaki może zostać udzielona pożyczka wynosi:

  • 5 lat dla przedsięwzięć inwestycyjnych z możliwością karencji w spłacie kapitału do 9 miesięcy
  • 2 lata na cele obrotowe z możliwością karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy

 

 

Udzielane pożyczki oprocentowane są według zmiennej stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską. Stopa referencyjna ustalana jest w oparciu o stopę bazową (od 01.01.2010 r. wynosi ona 4,49%) powiększoną o marżę uzależnioną od oceny danego przedsiębiorstwa jak i zabezpieczeń prawnych spłaty pożyczki.

Prowizja 1 - 5% w zależności od okresu spłaty pożyczki.
 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry