Regionalne Centrum Obsługi Inwestora / Opis regionu / Strefy Aktywności Gospodarczej / Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej
 
Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

ul. Powstańców 17

40-039 Katowice

 

telefon:

+48 (32) 728 58 00, wew. 203, 128

fax: +48 (32) 728 58 03

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.oddzial.fgsa.pl

 

 

         
Porozumienie w sprawie utworzenia na terenie Powiatu Tarnogórskiego Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej zawarto 3 października w Starostwie Powiatowym. Inicjatywa ma na celu aktywizację lokalnego rynku pracy oraz przyciągnięcie do powiatu inwestorów, dla których zachętę stanowić będą ulgi podatkowe. Porozumienie podpisali: Józef Korpak - starosta tarnogórski, Józef Kalinowski – burmistrz Kalet, Bronisław Drodz – burmistrz Miasteczka Śląskiego, Grzegorz Czapla – wójt Ożarowic oraz Eugeniusz Gwóźdź – wójt Tworoga. Jak zapisano w porozumieniu – „misją strefy jest tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki na terenie Powiatu Tarnogórskiego, poprzez wsparcie napływu inwestycji zewnętrznych”. Strefa obejmuje swoim zasięgiem tereny o łącznej powierzchni blisko 150 ha. Rozpocznie swoje funkcjonowanie 1 stycznia 2009 roku.  
 
Celem utworzenia Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej jest zaktywizowanie gospodarcze terenów wskazanych przez partnerów porozumienia, głównie obszarów zdegradowanych, nieużytków, stworzenie na tych terenach warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, utworzenie nowych miejsc pracy oraz nowych rodzajów działalności gospodarczej, a tym samym poprawę sytuacji ekologicznej, gospodarczej oraz jakości życia mieszkańców Powiatu.
 
Cele strategiczne strefy to:
- zwiększenie napływu inwestycji do Powiatu Tarnogórskiego,
- zapewnienie inwestorom i podmiotom regionalnym profesjonalnego wsparcia inwestycyjnego poprzez konsulting inwestycyjny,
- promocja gospodarcza regionu w kraju i za granicą.
 
Zadania strefy to:
- pozyskiwanie informacji i prowadzenie regionalnej bazy danych ofert inwestycyjnych (kontakty
z samorządami terytorialnymi, strefami, parkami przemysłowymi i technologicznymi),
- dostarczanie informacji o dostępnych terenach i obiektach pod inwestycje, ich parametrach, dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej, procedurach lokalizacyjnych,
- doradztwo prawno-administracyjne dla inwestorów,
- monitorowanie stanu inwestycji w powiecie i regionie, w razie potrzeb dostarczanie informacji na temat stanu inwestycji w regionie, przygotowanie analiz, diagnoz w ww. zakresie,
- przygotowanie publikacji, tj. Przewodnik Inwestora, Katalog Ofert Inwestycyjnych,
- organizacja misji gospodarczych oraz udział w targach inwestycyjnych krajowych i zagranicznych,
- prowadzenie działalności szkoleniowej dla samorządów i przedsiębiorców w zakresie przygotowania profesjonalnej oferty inwestycyjnej oraz standardów obsługi inwestorów zewnętrznych,
- promocja gospodarcza powiatu,
- asysta inwestorom podczas pobytu w powiecie,
- przygotowywanie analiz, diagnoz w zakresie stanu inwestycji w Powiecie Tarnogórskim.
 
Powiat Tarnogórski wspólnie z gminami, które weszły do MSAG występować będzie o środki pomocowe na infrastrukturę techniczną w strefie. Partnerzy porozumienia zobowiązali się do promowania strefy poprzez publikacje informacji o niej w regionalnych i lokalnych mediach, na własnej stronie internetowej oraz we własnych wydawnictwach promocyjnych. Udział finansowy poszczególnych partnerów określono na podstawie wysokości ich budżetów. Będą oni partycypować w kosztach dotyczących działalności strefy w kwocie: maksymalnie 130 000 zł w pierwszym roku działania MSAG oraz maksymalnie 200 000 zł rocznie w kolejnych latach. Podmiot zarządzający strefą zostanie wybrany w drodze konkursu.
Więcej informacji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.
 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry