Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

Al. Roździenskiego 188

40-203 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 56 00, wew. 203, 128

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl


Facebook:

Fundusz Górnośląski SA

Enterprise Europe Network

 


       
10 Sierpień 2022
Nabór fiszek projektowych w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Priorytet I: Inteligentne Śląskie.


Cel szczegółowy: (i) Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. 


Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprasza Państwa instytucje do złożenia fiszek projektowych dot. infrastruktury badawczej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, zgodnie z postanowieniami Kontraktu Programowego. Proces ten umożliwi formalny udział Państwa projektów w planowanych konkursach.


W ramach środków przeznaczonych w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na finansowanie kluczowej infrastruktury badawczej przeznaczono do rozdysponowania 50 milionów EUR. Interwencja oferowana ze środków EFRR obejmować będzie wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności regionu poprzez poprawę jakości infrastruktury badawczej w organizacjach badawczych. Wsparcie obejmować będzie budowę nowej oraz modernizację istniejącej/dostosowanie infrastruktury badawczej wraz z zakupem i montażem aparatury i urządzeń laboratoryjnych w organizacjach badawczych.


Wsparciem objęte zostaną inwestycje niezbędne do realizacji agend badawczych obejmujących Regionalne Inteligentne Specjalizacje (Energetyka, Medycyna, Technologie informacyjne i komunikacyjne, Zielona gospodarka, Przemysły wschodzące).


Fiszki projektowe opracowane na podstawie załączonego formularza i opisu procesu identyfikacji przedsięwzięć na poziomie regionalnym proszę przesłać najpóźniej do dnia 23 września br. na adresy mailowe: .  


Załączniki do pobrania:

  1. Fiszka Projektowa.
  2. Opis procesu identyfikacji przedsięwzięć na poziomie regionalnym.

 


Źródło: UM WSL, https://ris.slaskie.pl/


 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry