Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

Al. Roździenskiego 188

40-203 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 56 00, wew. 203, 128

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl


Facebook:

Fundusz Górnośląski SA

Enterprise Europe Network

 


       
31 Styczeń 2022
Efekty projektu Design 4 Innovation (D4I)

Od 4 lat projekt Design 4 Innovation (D4I) promuje design i zasady dobrego projektowania, które są narzędziami dla innowacji opartych na użytkownikach (user-centered). Wdrażanie metod projektowania pożądanych przez odbiorców produktów i usług wpływa na zwiększenie konkurencyjności i zysków MŚP, a tym samym przyspiesza ich rozwój.


Oprócz lidera i eksperta w dziedzinie projektowania i designu, PDR Cardiff Metropolitan University (Walia), w projekcie uczestniczą wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego instytucje wspierające design i innowacje z Belgii, Grecji, Łotwy, Malty oraz Hiszpanii. 


Współpraca


Dzięki współpracy 8 europejskich partnerów możliwa jest wymiana wiedzy, doświadczeń i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie wdrażania designu i innowacji związanych z inteligentnymi specjalizacjami. Bez wątpienia dzięki zaangażowaniu partnerów projektu powstało wyjątkowe porozumienie na rzecz realizacji założeń polityki innowacyjnej i wdrażania programów funduszy strukturalnych.


Plany działań


Dla każdego z partnerów budowanie zdolności w zakresie projektowania innowacyjnej polityki regionalnej przy wykorzystaniu metod projektowania (design-driven innovation) jest wspólnym mianownikiem, który ma doprowadzić do realizacji głównego celu projektu D4I, czyli wypracowania planów działań -Design Action Plans (DAP). Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przygotował plan działań dla firm z terenu województwa śląskiego (a pośrednio także dla współpracujących z nimi instytucji i ośrodków naukowych), tak by były one bardziej konkurencyjne. 


Plan ten obejmuje 6 kluczowych działań:

  1.       Włączenie designu w ramach zakupu usług proinnowacyjnych dla MŚP
  2.       Utworzenie Obserwatorium w obszarze Designu
  3.       Profesjonalizacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz firm z obszaru Designu
  4.       Promocja Designu dla innowacji w regionie – Śląskie Przemyślane
  5.       Design dla innowacji w sektorze publicznym
  6.       Doradztwo i edukacja w zakresie społecznej odpowiedzialności


Kluczowe wyzwania, które należy podjąć w województwie śląskim w obszarze designu to przede wszystkim: wzmocnienie kompetencji i wpływu firm i podmiotów wspierających design w regionie, kształtowanie świadomości czym jest design i wzmacnianie jego znaczenia dla zwiększania konkurencyjności regionu, a także promocja współpracy podmiotów na rzecz wzmacniania regionalnego ekosystemu designu. 


Podsumowanie projektu D4I i działania pilotażowe


W dniach 05-07.10.2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego gościł Partnerów projektu w województwie śląskim oraz zorganizował spotkania, warsztaty i konferencję podsumowującą projekt D4I.


Podczas Europejskiego Forum Przyszłości w Chorzowie odbyła się konferencja p.t.: ‘Designing new growth –supporting SMEs to use Design fo Innovation’ dotycząca zasady dobrego projektowania jako narzędzia dla wdrażania innowacji dostosowanych do obiorców produktów i usług w kontekście Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB). NEB to inicjatywa oparta na zrównoważonym rozwoju, dostępności i estetyce, mającej na celu poprawę jakości naszego codziennego życia i współtworzenie zrównoważonej przyszłości, uwzględniającej zarówno zbieżne potrzeby i cele, a także złożone problemy społeczne. Podczas konferencji Partnerzy projektu opowiedzieli o swoich doświadczeniach i wyzwaniach z uwzględnieniem koncepcji NEB. Spotkanie było moderowane przez Piotra Świątka -menagera projektu, Design & Innovation Policy, PDR / Cardiff Metropolitan University oraz Päivi Tahkokallio, założycielkę oraz Dyrektor Tahkokallio Design+, byłą prezydent BEDA - The Bureau of European Design Associations (2019-2021).  Konferencję otworzył Dyrektor Programu Interreg Europe, Erwin Siweris, mówiąc o założeniach programu Interreg Eurpopa w nowej perspektywie 2021-2027, a także o bardzo dobrych wynikach projektu D4I, gratulując tym samym osiągnąć.


W ramach projektu D4I zorganizowano bowiem 80 wydarzeń informacyjno-edukacyjnych (1130 uczestników), 63 wydarzenia upowszechniające wiedzę (2038 uczestników), 80 wystąpień w mediach oraz zidentyfikowano 18 dobrych praktyk. Project D4Iwpłynął bezpośrednio na 384 MŚP, a strona projektu jest drugą najczęściej odwiedzaną stroną internetową projektów Interreg!


Natomiast warsztaty, które odbyły się następnego dnia, były szansą na doprecyzowanie założeń do pilotażowych działań w kontekście wyzwań związanych z pandemią COVID19. W ramach projektu podjęto bowiem decyzję o realizacji dodatkowych działań, tzw. pilot actions, mających na celu dostosowanie obecnej oferty, a także stworzenie nowych form wsparcia umożliwiających małym i średnim przedsiębiorstwom dostosowanie się do zachodzących w otoczeniu zmian. Projektowanie zorientowane na użytkowniku, oparte na szeroko rozumianej współpracy w rzeczywistości pandemicznej i po pandemii będzie jeszcze ważniejsze niż kiedykolwiek.


Zapraszamy do obejrzenia relacji z konferencji https://efp-silesia.pl/prelekcje/konferencja-designing-new-growth-supporting-smes-to-use-design-for-innovation/ oraz do odwiedzenia strony projektu https://www.interregeurope.eu/design4innovation/


Źródło: UMWSL RIS 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry