Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

Al. Roździenskiego 188

40-203 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 58 00, wew. 203, 128

fax: +48 32 728 58 03

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl

       
26 Styczeń 2011
Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców

 

 

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wydał trzy poradniki przeznaczone dla przedsiębiorców, zapraszamy do zapoznania się z nimi.

 

1. Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie. Praktyczny poradnik.
Poradnik jest kompendium wiedzy w zakresie gospodarki odpadami. W zależności od rodzaju produkcji lub usług, wielkości przedsiębiorstwa oraz „zaangażowania" w gospodarkę odpadami Poradnik pokazuje krok po kroku obowiązki przedsiębiorcy, jakie pojawiają się na każdym z etapów
funkcjonowania przedsiębiorstwa: budowy, eksploatacji, zmiany i zakończenia działalności.
Link do wersji elektronicznej:
http://www.een.org.pl/index.php/spis/items/gospodarka-odpadami-w-przedsiebiorstwie-praktyczny-poradnik.288.html

2. Pozyskiwanie informacji dla prowadzenia handlu międzynarodowego.
Poradnik ma na celu zapoznanie przedsiębiorców z polskimi i zagranicznymi źródłami informacji ułatwiającymi prowadzenie handlu międzynarodowego, ze szczególnym naciskiem na źródła informacji Unii Europejskiej. Publikacja ma charakter praktycznego i zawiera krótki opis każdego z  wymienionych w niej narzędzi, baz danych, stron internetowych itp., wraz z linkami, ewentualnie
z podaniem źródła, w którym można znaleźć dodatkowe informacje. Opisane w publikacji bazy i narzędzia dotyczą podatków, stawek celnych, regulacji wymiany międzynarodowej i wewnątrzwspólnotowej, a także informacji o rynkach, które stanowią niezbędnik każdego eksportera.
Link do wersji elektronicznej:
http://www.een.org.pl/index.php/spis/items/pozyskiwanie-informacji-dla-prowadzenia-handlu-miedzynarodowego.html

3. Świadczenie usług w Unii Europejskiej.
Publikacja stanowi całościowe przedstawienie zagadnień, których musi być świadomy przedsiębiorca planujący rozpocząć transgraniczne świadczenie usług.
Link do wersji elektronicznej:
http://www.een.org.pl/index.php/spis/items/swiadczenie-uslug-w-unii-europejskiej.html

 

 

 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry