Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

Al. Roździenskiego 188

40-203 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 56 00, wew. 203, 128

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl


Facebook:

Fundusz Górnośląski SA

Enterprise Europe Network

 


       
21 Październik 2020
Webinarium z prowadzenia ewidencji księgowej w projektach

Zapraszamy 23 października na webinarium.

Organizator:
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Termin i godziny:
23 października 2020 (piątek), godziny: 9:00-13:00

Miejsce:
Online - https://myownconference.pl
Platforma nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.

Tematyka:

  • Zasada konkurencyjności – definicja i cel;
  • Kiedy należy stosować ustawę PZP, a kiedy zasadę konkurencyjności;
  • Obowiązek należytego szacowania wartości zamówienia, wynikający z Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków;
  • Udzielanie zamówień w projektach zgodnie z zasadą rozeznania rynku;
  • Wybór najkorzystniejszej oferty.

W trakcie trwania webinarium zapraszamy do zadawania pytań w formie chatu.

UWAGA! Pytania można przesyłać także przed webinarium: na formularzach zgłoszeniowych.


Prowadzący:
Przemysław Kuderczak - magister prawa, praktyk zamówień publicznych zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiających (ponad 13 lat doświadczenia w temacie zamówień publicznych). Doświadczony prelegent, prowadzi szkolenia od ponad 8 lat.


Dla kogo:
Do udziału w szkoleniu online zapraszamy beneficjentów, którzy realizują projekty w ramach działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Zasady rekrutacji:
Rejestracja do udziału w webinarium odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.


Formularze przyjmowane będą do 21 października 2020 r. (środa) do godz. 12.00.

Uczestnictwo w webinarium zostanie potwierdzone e-mailem (przesłanym na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym).
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o informację mailową na adres

Wiadomość z linkiem, który umożliwi Ci udział w webinarium, otrzymasz na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto e-mail – najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem webinarium. Udział w webinarium nie wymaga wcześniejszej instalacji dodatkowego oprogramowania.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Liczba osób, które mogą wziąć udział w szkoleniu jest ograniczona. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 10 osób zastrzegamy możliwość odwołania szkolenia. W przypadku dużej liczby zgłoszeń z jednej firmy lub instytucji, WUP w Katowicach zastrzega możliwość ograniczenia ich liczby.

Kontakt:
W przypadku pytań dotyczących tematyki lub organizacji webinarium, prosimy o kierowanie ich na konto e-mail: . 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry