Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

ul. Powstańców 17

40-039 Katowice

 

telefon:

+48 (32) 728 58 00, wew. 203, 128

fax: +48 (32) 728 58 03

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.oddzial.fgsa.pl

 

 

         
30 Październik 2018
Forum Biznes – Nauka. Nano-POWER – inspiracje w branży energetycznej

Forum Biznes-Nauka Nano-POWER – inspiracje w branży energetycznej odbędzie się 7 listopada br. w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1A).

 

Celem Forum jest prezentacja dobrych praktyk dotyczących implementowania nanotechnologii i nanomateriałów w energetyce, budownictwie, ciepłownictwie. Wśród głównych tematów Forum znajdą się między innymi: wykorzystanie nanotechnologii w optoelektronice, produktach termoizolacyjnych, bateriach i akumulatorach oraz katalizatorach dla energetyki i  odnawialnych źródeł energii. - Oprócz osiągnięć naukowych prezentowane będą również utylitarne aspekty wykorzystania nanotechnologii w działalności gospodarczej.

 

Organizatorem Forum jest Uniwersytet Śląski w Katowicach wraz z Fundacją NANONET, Instytutem Metali Nieżelaznych oraz Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, tworzących konsorcjum Regionalne Specjalistyczne Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów.

 

W celu rejestracji na spotkanie prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem http://transfer.us.edu.pl/formularz-zgloszeniowy. Ilość miejsc na Forum ograniczona.

 

Szczegółowy program wydarzenia dostępny na stronie internetowej: http://transfer.us.edu.pl/program_spotkania.

 

W ramach Forum odbędą się również warsztaty „Badania Materiałów dla Przemysłu”, organizowane przez Wirtualne Centrum Nano- i Mikroskopii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz firmy Technolutions, PIK Instruments oraz Anton Paar Poland. W ramach warsztatów udostępnione zostaną urządzenia wykorzystywane między innymi do wyznaczania parametrów fizykochemicznych materiałów w nanoskali. Pełna lista urządzeń udostępnianych w ramach warsztatów oraz formularz rejestracyjny na warsztaty dostępne na stronie internetowej http://technolutions.pl/pl/badania-materialow-dla-przemyslu/.

 

Organizatorzy zapewniają:

  • Bezpłatną możliwość zapoznania się z aktualnymi trendami w branży nanotechnologicznej.

  • Bezpłatną możliwość przetestowania i pracy z wykorzystaniem urządzeń  do badania materiałów między innymi w nanoskali. Wykaz sprzętu udostępnionego podczas warsztatów oraz rejestracja na warsztaty  pt. „Badania Materiałów dla Przemysłu” dostępne na stronie internetowej http://technolutions.pl/pl/badania-materialow-dla-przemyslu/.

  • Bezpłatną możliwość przeprowadzenia prezentacji Państwa produktów (dziesięciominutowe wystąpienie, foldery reklamowe, roll upy).

  • Bezpłatną możliwość organizacji stoiska podczas imprezy towarzyszącej organizowanej w tej samej lokalizacji i czasie tj. Targach Pracy.

 

Warunkiem skorzystania z powyższej propozycji jest rejestracja za pośrednictwem formularza rejestracyjnego http://transfer.us.edu.pl/formularz-zgloszeniowy. Liczba bezpłatnych miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Udział w warsztacie pt. „Badania Materiałów dla Przemysłu” wymaga dodatkowej rejestracji szczegóły dostępne na stronie internetowej http://technolutions.pl/pl/badania-materialow-dla-przemyslu/.

 

Więcej informacji o wydarzeniu  udzielają pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Pan Jacek Nowak tel. (32) 359 22 71 e-mail: oraz Pan Michał Fafiński, tel. (32) 359 23 44 lub e-mail: .

 

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” (SO RIS w PPO)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Działania 1.3. Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry