Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

ul. Powstańców 17

40-039 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 58 00, wew. 203, 128

fax: +48 32 728 58 03

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl

       
16 Styczeń 2013
Punkt kontaktowy dla usługodawców i usługobiorców e-usług

 

Punkt kontaktowy dla usługodawców i usługobiorców powstał na podstawie implementacji dyrektywy 2000/31/WE o handlu elektronicznym.

 

Zadanie jego zorganizowania i prowadzenia w Polsce przyjęła na siebie PARP. Celem Punktu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez świadczenie usług informacyjno-doradczych polskim i zagranicznym usługodawcom oraz usługobiorcom e-usług na tematy prawne związane z obrotem elektronicznym. Punkt kontaktowy realizuje to zadanie w szczególności poprzez:

 

  • świadczenie bezpośredniej pomocy informacyjnej poprzez udzielanie odpowiedzi na zapytania usługodawców i usługobiorców;
  • gromadzenie , aktualizowanie i udostępnianie informacji na tematy związane z prawem obrotu elektronicznego na swojej stronie internetowej – w szczególności na temat praw i obowiązków usługodawców i usługobiorców, procedur reklamacyjnych, naprawiania szkody w przypadku sporów, łącznie z informacjami na temat praktycznych aspektów związanych z wykorzystaniem tych procedur;
  • gromadzenie, aktualizowanie oraz udostępnianie danych dotyczących władz, stowarzyszeń lub organizacji, od których można otrzymać szczegółowe informacje lub praktyczną pomoc;
  • współpracę i wymianę informacji z właściwymi organami administracji publicznej oraz z punktem kontaktowym dla administracji utworzonym przy Ministerstwie Gospodarki (link)

 

Zapraszamy do odwiedzania strony www.e-punkt.gov.pl
 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry