Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

Al. Roździenskiego 188

40-203 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 56 00, wew. 203, 128

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl


Facebook:

Fundusz Górnośląski SA

Enterprise Europe Network

 


       
03 Styczeń 2013
Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców

 

Program jest transgranicznym programem wymiany, który daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców z innych państw UE.

 

Do wymiany doświadczenia dochodzi podczas pobytu Początkującego Przedsiębiorcy z innego kraju UE w firmie Doświadczonego Przedsiębiorcy, który pomaga PP w zdobywaniu umiejętności koniecznych do prowadzenia małej firmy. Wymiana może trwać nawet do 6 miesięcy. Przedsiębiorca Przyjmujący nie ponosi żadnych kosztów, a część kosztów związanych z wyjazdem Młodego Przedsiębiorcy jest kwalifikowane do pokrycia ze środków UE.

 

• W kategorii Doświadczonego Przedsiębiorcy (Przyjmującego) aplikować może każdy przedsiębiorca, który:
- Jest właścicielem przedsiębiorstwa z sektora MŚP 
- prowadzi działalność gospodarczą przynajmniej 3 lata

KORZYŚCI z programu dla Doświadczonego Przedsiębiorcy to: 
- wymiana dobrych praktyk 
- poznanie nowych pomysłów chętnego do działania początkującego przedsiębiorcy; 
- korzystanie z umiejętności lub wiedzy Młodego Przedsiębiorcy; 
- nawiązanie nowych międzynarodowych kontaktów; 
- zdobycie wiedzy o innych, zagranicznych rynkach; 
- możliwość rozszerzenia działalności na rynkach zagranicznych.

 

• W kategorii Młody Przedsiębiorca do programu kandydować może każdy kto: 
- poważnie myśli o założeniu własnej działalności gospodarczej opartej na wykonalnym biznes planie, lub

- ma doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej nie dłużej niż 3 lata

KORZYŚCI z programu dla Młodego Przedsiębiorcy to:


- trwający od 1 – 6 miesięcy pobyt u Doświadczonego Przedsiębiorcy z innego państwa UE, który pozwala na zdobycie „wiedzy z pierwszej ręki” na temat prowadzenia działalności gospodarczej oraz zagadnień takich jak: marketing/sprzedaż, księgowość, relacje z klientami, finansowanie itp. oraz możliwość udoskonalenia swojego biznes planu; 
- budowanie pewności siebie i zdobywanie umiejętności z zakresu: wiedzy sektorowej, wiedzy specjalistycznej, wiedzy technicznej i umiejętności z zakresu zarządzania; 
- możliwość współpracy z innymi przedsiębiorcami i rozwój współpracy transgranicznej; 
- budowanie sieci kontaktów i silnych relacji, które mogą być przydatne w przyszłości,
- uzyskanie wglądu w inne wzorce kulturowe i organizacyjne oraz sposoby funkcjonowania firm w innym państwie UE;

- uzyskanie wglądu w środowisko biznesowe innego państwa UE; 
- doskonalenie umiejętności językowych.

 

Średnia wysokość miesięcznych grantów

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie projektu: www.erasmus-entrepreneurs.eu
lub w biurze projektu w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach:

Osoba kontaktowa:

Marta Gąsior

Z-ca Kierownika Działu Doradztwa i Funduszy Europejskich
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Tel: 32 781 49 85 Fax: 32 351 11 85
e-mail:
 
www.rig.katowice.pl

 

 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry