Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

Al. Roździenskiego 188

40-203 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 58 00, wew. 203, 128

fax: +48 32 728 58 03

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl

       
Baza ofert inwestycyjnych RCOI

Wyszukiwarka | Zaloguj

Obszar inwestycyjny nr 1 o powierzchni 6 ha znajduje się w Syryni (graniczy z Wodzisławiem Śl.) obok drogi wojewódzkiej nr 936 (prowadzi do przejścia granicznego w Chałupkach).
Oferta inwestycyjna gminy Marklowice
Gmina Mykanów poszukuje partnera do realizacji projektu pod nazwą: "Budowa przyszkolnego obiektu sportowo-basenowego przy publicznej Szkole Podstawowej w Mykanowie"
Teren niezabudowany, przeznaczony pod zabudowę na cele usługowo - handlowe. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miasto Mysłowice. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 16162 m2. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta: w planie miejscowym „Obszar nr 22”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XVII/198/2003 z dnia 14 listopada 2003 r. nieruchomość posiada przeznaczenie: UH – tereny usług i handlu z możliwością zamieszkania.
Teren przemysłu. Ustala się adaptację funkcji przemysłowej o uciążliwości nie przekraczającej granic terenu.
Nieruchomość niezabudowana po zachodniej stronie projektowanej drogi równoległej do drogi wojewódzkiej nr 911 ze skomunikowaniem od ulicy Podmiejskiej
Nieruchomość położona przy ul. Podmiejskiej w bliskim sąsiedztwie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 911, w dalszej odległości planowany węzeł drogi wojewódzkiej nr 911 z autostradą A-1, kształt działki regularny, dogodny do zabudowy, konfiguracja terenu nieruchomości nie wykazuje znacznych różnic rzędnych wysokości, teren nie jest ogrodzony, otoczenie stanowią tereny zabudowy usługowo – przemysłowej, obszar Strefy Aktywności Gospodarczej oraz niezabudowane tereny inwestycyjne (przemysłowe)
Nieruchomość niezabudowana – pomiędzy drogą wojewódzką nr 911 (Obwodnica Zachodnia) a projektowaną drogą równoległą ze skomunikowaniem od ulicy Podmiejskiej
Zwarty obszar gruntu usytuowany w kwartale dróg: ulicy Pod Lipami, drogi wojewódzkiej 911, ulicy Podmiejskiej stanowiącej północną obwodnicę Bytomia, bezpośrednie sąsiedztwo Strefy Aktywności Gospodarczej terenów przemysłowo-składowych oraz terenów zielonych nie przewidywanych pod zabudowę.
Nieruchomość położona jest przy ulicy Starej (północna część), drogi wojewódzkiej nr 911 (Aleja Jana Pawła II – Bytom) i linii kolejowej, w niedalekim sąsiedztwie planowanej autostrady A-1 i węzła z DW nr 911.
«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »»»  
 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry