Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

Al. Roździenskiego 188

40-203 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 56 00, wew. 203, 128

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl

       
Racibórz, nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie ulic Cecylii oraz Nad Koleją

Aktualnie od 01 stycznia 2004r.brak jest planu zagospodarowania przestrzennego miasta.
W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomość znajduje się w granicach obszarów przeznaczonych pod tereny zakładów przemysłowych, składów i magazynów oraz uciążliwego rzemiosła.

Nieruchomość stanowią działki gruntu oznaczone ewidencyjnie numerami: 146, 145, 144, 23, 45/5, 46/1, 46/2, 47/3, 47/4, 48, 137, 141/2, 143/1, 143/2, 143/3 (ark.25) obręb Ostróg o łącznej powierzchni 15,5 ha. Teren zlokalizowany jest w Raciborzu w obrębie ulic Cecylii i Nad Koleją.
Część działek obejmuje teren, na którym występuje zrekultywowane wysypisko odpadów komunalnych.
W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości przebiega linia kolejowa w kierunkach:
Rybnik - Katowice
Kędzierzyn - Wrocław
Chałupki - Ostrava (Czechy).
Z wykonanej w roku 2002 opinii geotechnicznej o możliwości realizacji budownictwa rzemieślniczego na działkach nr 144, 145, 146 oraz części działek o numerach: 141/2, 46/2, 137, 47/4, 48 wynika, iż na terenie zasypanego wysypiska odpadów komunalnych, obejmującym powierzchnię 11 ha, stwierdzono występowanie ulatniających się z badanego podłoża gazów chemicznych. Ostateczną przydatność pozostałej części terenu pod zabudowę obiektami kubaturowymi ustalą badania geologiczne, które zostaną wykonane w najbliższym czasie.

Położenie Racibórz, w obrębie ulic Cecylii oraz Nad Koleją
Powierzchnia w ha 15,5
Infrastruktura
Woda

Tak

Odległość przyłącza od granicy terenu -
Elektryczność

Tak

Odległość przyłącza od granicy terenu -
Kanalizacja

Tak

Odległość przyłącza od granicy terenu -
Połączenia transportowe
odległość w km od węzła autostrady - Brak Danych
odległość w km od lotniska Pyrzowice - Brak Danych
odległość w km od węzła kolejowego - 1
Dane kontaktowe
Instytucja Urząd Miasta Racibórz
Telefon (032) 415 45 25
E-mail boi@um.raciborz.pl
 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry