Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

Al. Roździenskiego 188

40-203 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 56 00, wew. 203, 128

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl


Facebook:

Fundusz Górnośląski SA

Enterprise Europe Network

 


       
Bytom - rejon ulic Elektrownia i Racjonalizatorów

 

Położenie: Bytom, w rejonie ulic Elektrownia i Racjonalizatorów

 

Powierzchnia:  23,10 ha

Orientacyjna cena to 48 PLN/m2


Działki nr: 26, 771/31, 1080/31, 1074/21, 198/31, 200/31, 201/31, 1067/21, 203/31, 204/31, 1077/21, 1072/32, 1069/32

 

 

Właściciel: Gmina Bytom

 

Opis nieruchomości: 

Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie DK 88 oraz Obwodnicy Bytomia, a także w odległości ok. 4 km od węzła Bytom autostrady A1. Skomunikowana jest od ul. Elektrownia oraz ul. Racjonalizatorów. 

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania terenu (aktualny):

Tereny o symbolach:

 • 53.ZP - teren zieleni urządzonej (place zabaw, terenowe urządzenia sportowe);
 • 16UP,17UP - teren usługowo-produkcyjny (produkcja, wytwórczość, magazyny, hurtownie, usługi rzemiosła i usługi inne, stacje paliw, zieleń urządzona, w tym o funkcjach ochronnych);
 • 20.SP - teren składowo - produkcyjny (zabudowa magazynowo - składowa w tym handel hurtowy, zieleń urządzona, w tym o funkcjach ochronnych)


Klasa gruntów wraz z powierzchnią (ha):
- Pastwiska trwałe: 1.9 ha (w tym klasy VI: 1.7, klasy V: 0,2 ha);
- Grunty orne klasy IVb: 3,5 ha;
- Łąki trwałe: 4,5 ha ( w tym klasy IV: 3.0 ha, lasy V: 1,5 ha);
- Grunty zadrzewione i zakrzewione: 1,1 ha;
- Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 1,8 ha;
- Tereny przemysłowe: 1,0 ha
- Drogi: 0,1 ha;
- Nieużytki: 9,4 ha

Obecne użytkowanie: głównie nieużytki, łąki oraz tereny zadrzewione i zakrzewione.

Dostępne media:

 • sieć wodociągowa w granicach terenu, pozostałe w odległości od 4 do 26 m.,

 • przyłącze gazowe na północny-zachód od obszaru - gazowa podziemna f150mm (ok. 54m od obszaru),
 • przyłącze do sieci telekomunikacyjnej w granicy nieruchomości, pozostałe w odległości od 9 do 17 m.
 

Informacje dodatkowe:

 • różnica poziomów terenu: 14 m,
 • występujące szyby i szybiki porudnych, działki położone w obszarze górniczym Bytom III ZG oraz Bobrek-Miechowice I,
 • przez nieruchomość przebiega rów otwarty, powierzchniowy,
 • teren nie jest włączony w granice KSSE,
 • teren ujęty w projekcie "Przygotowanie koncepcyjne terenu inwestycyjnego w Bytomiu - ulice Elektrownia i Racjonalizatorów" w ramach poddziałania 6.2.2. POIG 2007 - 2013
Położenie Bytom, w rejonie ulic Elektrownia i Racjonalizatorów
Powierzchnia w ha 23,10
Infrastruktura
Woda

Tak

Odległość przyłącza od granicy terenu -
Elektryczność

Tak

Odległość przyłącza od granicy terenu - 10 m
Gaz

Tak

Odległość przyłącza od granicy terenu - 54 m
Kanalizacja

Tak

Odległość przyłącza od granicy terenu - 1 m
Telefon

Tak

Odległość przyłącza od granicy terenu -
Połączenia transportowe
odległość w km od węzła autostrady - 4
odległość w km od lotniska Pyrzowice - 25
odległość w km od węzła kolejowego - 6
Dane kontaktowe
Instytucja Kierownik Referat Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy, Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora , Urząd Miejski w Bytomiu
Imię Maciej
Nazwisko Brzezina
Telefon 32 283 62 21
E-mail invest@um.bytom.pl
 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry