Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

Al. Roździenskiego 188

40-203 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 56 00, wew. 203, 128

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl


Facebook:

Fundusz Górnośląski SA

Enterprise Europe Network

 


       
Piekary Śląskie - Nieruchomość niezabudowana.

 

Działki nr: 900/9 i 906/35 wpisane w KW 48738 i 49584 Prowadzone przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach

Właściciel: Gmina Piekary Śląskie

Opis nieruchomości:

Nieruchomość zlokalizowana w rejonie drogi wojewódzkiej nr 911 (Katowice – Tarnowskie Góry), w bliskim sąsiedztwie skrzyżowania z ulicą Podmiejską – stanowiącą m.in. obwodnicę Piekar Śląskich jak i Miasta Bytom, obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów o zabudowie usługowo-przemysłowej, w dalszej odległości planowany węzeł drogi wojewódzkiej nr 911 z autostradą A-1, kształt działki regularny, średnia szerokości nieruchomości wynosi ok. 130 m, na terenie nieruchomości występują lokalne różnice rzędnych wysokości (nasypy i wykopy), cały obszar nieruchomości wykazuje spadek terenu w kierunku południowym. Skomunikowanie nieruchomości odbywać się będzie poprzez drogę wewnętrzną do ulicy Podmiejskiej.

Przeznaczenie terenu:

Nieruchomość objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym, położona jest w obszarze oznaczonym symbolem A 2 P – tereny działalności produkcyjnej, baz i składów, który przewiduje przeznaczenie podstawowe: tereny produkcji, magazynów i składów, hurtowni, baz transportowych i sprzętowych, warsztatów samochodowych i naprawczych.O szczegółowych zapisach dotyczących zabudowy i zagospodarowania terenu stanowi § 11 Uchwały Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym.

Dostępne media:

W pobliżu nieruchomości przebiega sieć wodociągowa ø 225 oraz sieć teletechniczna Warunki i możliwość podłączenia mediów Inwestor winien uzgodnić z ich gestorami

Sposób zbycia nieruchomości:

Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze przetargu

 

Położenie Nieruchomość niezabudowana po zachodniej stronie projektowanej drogi równoległej do drogi wojewódzkiej nr 911 ze skomunikowaniem od ulicy Podmiejskiej
Powierzchnia w ha 4,6797
Infrastruktura
Woda

Tak

Odległość przyłącza od granicy terenu -
Połączenia transportowe
odległość w km od lotniska Pyrzowice - 20
odległość w km od węzła kolejowego - 10
Dane kontaktowe
Instytucja Urząd Miejski w Piekarach Śląskich
Imię Jaroslaw
Nazwisko Wojtas
Telefon 032 39-39-346
 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry