Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

Al. Roździenskiego 188

40-203 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 56 00, wew. 203, 128

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl


Facebook:

Fundusz Górnośląski SA

Enterprise Europe Network

 


       
Piekary Śląskie - Nieruchomość niezabudowana – po północnej stronie Karola Miarki, pomiędzy drogą a ogródkami działkowymi
Działki nr:

część dz. nr 505/48, część dz. nr 703/47, część dz. nr 504/48 wpisane w KW 41906 i KW 32444. Prowadzone przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach

 

Właściciel: Gmina Piekary Śląskie, Skarb Państwa.

 

Opis nieruchomości:

Teren nasypowy, w znacznej części obszaru bez znacznych różnic wysokości, otoczenie od strony zachodniej stanowi droga wojewódzka nr 911, od północy – tereny ogrodów działkowych, od południa droga publiczna – ulica K. Miarki, w północno-wschodniej części zlokalizowano urządzony, ogólnodostępny parkingSkomunikowanie nieruchomości bezpośrednio od ulicy K. Miarki poprzez urządzony zjadz / wjazd.

 

Przeznaczenie terenu:

Nieruchomość objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym, położona jest w obszarze oznaczonym symbolem A 18 P – tereny działalności produkcyjnej, baz i składów, który przewiduje przeznaczenie podstawowe: tereny produkcji, magazynów i składów, hurtowni, baz transportowych i sprzętowych, warsztatów samochodowych i naprawczych.O szczegółowych zapisach dotyczących zabudowy i zagospodarowania terenu stanowi § 11 Uchwały Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym.

 

Dostępne media:

Przy północno – zachodniej granicy nieruchomości usytuowane są dwie sieci wodociągowe wraz z komorami, wzdłuż północnej granicy przebiega sieć wodociągowa ø 225 oraz kanalizacja deszczowa, w ulicy Karola Miarki usytuowane są kable elektroenergetyczne.
Ponadto wzdłuż ogródków działkowych (północna granica nieruchomości) projektowana jest kanalizacja sanitarna ciśnieniowa.

 

Sposób zbycia nieruchomości: -sprzedaż na własność lub oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze przetargu.

Położenie Piekary Śląskie, północna strona Karola Miarki, pomiędzy drogą a ogródkami działkowymi
Powierzchnia w ha 4,5
Infrastruktura
Woda

Tak

Odległość przyłącza od granicy terenu -
Elektryczność

Tak

Odległość przyłącza od granicy terenu -
Kanalizacja

Tak

Odległość przyłącza od granicy terenu -
Połączenia transportowe
odległość w km od lotniska Pyrzowice - 20
odległość w km od węzła kolejowego - 10
Dane kontaktowe
Instytucja Urząd Miejski w Piekarach Śląskich
Imię Jaroslaw
Nazwisko Wojtas
Telefon 032 39-39-346
 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry