Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

Al. Roździenskiego 188

40-203 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 56 00, wew. 203, 128

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl

       
Piekary Śląskie - Nieruchomość niezabudowana – po południowej stronie Karola Miarki

 

Nieruchomość niezabudowana – po południowej stronie Karola Miarki, pomiędzy drogą a rzeką Szarlejką

Działki nr:

część dz. nr 703/47 i część. dz. nr 502/47 wpisane w KW 41906 i KW 32444 Prowadzone przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach

Właściciel: Gmina Piekary Śląskie i Skarb Państwa

Opis nieruchomości:

Teren nasypowy, bez znacznych różnic wysokości, otoczenie od strony zachodniej i północnej stanowią drogi publiczne (droga wojewódzka nr 911 oraz ulica Karola Miarki), od strony wschodniej – cmentarz miejski, od strony południowej – rzeka Szalejka, teren graniczy częściowo z nieruchomością osoby prawnej, w północno-wschodnim narożniku terenu zlokalizowana jest zabudowa garażowa wraz z urządzonym, ogólnodostępnym parkingiem.Skomunikowanie nieruchomości bezpośrednio od ulicy K. Miarki poprzez urządzony zjadz / wjazd.

Przeznaczenie terenu:

Nieruchomość objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym, położona jest w obszarze oznaczonym symbolem A 21 P – tereny działalności produkcyjnej, baz i składów, który przewiduje przeznaczenie podstawowe: tereny produkcji, magazynów i składów, hurtowni, baz transportowych i sprzętowych, warsztatów samochodowych i naprawczych.O szczegółowych zapisach dotyczących zabudowy i zagospodarowania terenu stanowi § 11 Uchwały Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym.

Dostępne media:

W ulicy Karola Miarki usytuowane są kable elektroenergetyczne, wzdłuż północnej i wschodniej granicy działki (poza jej obszarem) przebiega kanalizacja deszczowa, przy południowo – wschodnim narożniku nieruchomości usytuowana jest pompownia wód deszczowych.

Sposób zbycia nieruchomości: - sprzedaż na własność lub oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze przetargu


Położenie po południowej stronie Karola Miarki, pomiędzy drogą a rzeką Szarlejką
Powierzchnia w ha 5,5
Infrastruktura
Elektryczność

Tak

Odległość przyłącza od granicy terenu -
Kanalizacja

Tak

Odległość przyłącza od granicy terenu -
Połączenia transportowe
odległość w km od lotniska Pyrzowice - 20
odległość w km od węzła kolejowego - 10
Dane kontaktowe
Instytucja Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich
Imię Jaroslaw
Nazwisko Wojtas
Telefon 032 39-39-346
 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry