Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

Al. Roździenskiego 188

40-203 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 56 00, wew. 203, 128

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl

       
Piekary Śląskie - Nieruchomość niezabudowana – ul Pod Lipami, przy drodze wojewódzkiej nr 911

Działki nr: 877/9, 875/7, 896/99, 894/6, 522/9 wpisane w KW 48738 i KW 78352 Prowadzone przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach3.

Właściciel: Gmina Piekary Śląskie


Opis nieruchomości:

Zwarty obszar gruntu usytuowany w kwartale dróg: ulicy Pod Lipami, drogi wojewódzkiej 911 (Katowice – Bytom – Tarnowskie Góry i dalej w kierunku na Poznań), ulicy Podmiejskiej stanowiącej północną obwodnicę Bytomia (Gliwice (Wrocław) – Bytom – Katowice (Kraków),bezpośrednie sąsiedztwo Strefy Aktywności Gospodarczej terenów przemysłowo-składowych oraz terenów zielonych nie przewidywanych pod zabudowę, Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w odległości około 500 m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej;północna część terenu użytkowana rolniczo (grunt rolny klasy IIIb), południowa część poddana rekultywacji, teren nie jest podmokłykonfiguracja terenu w znacznej części płaska, w części środkowej z niewielkim wzniesieniem, istnieje możliwość przeprowadzenia niwelacji terenu
nieruchomość w środkowej części posiada niewielkie zakrzewienia i zadrzewienia, ponadto występują lokalne różnice wysokości terenu
komunikacja: możliwość skomunikowania terenu bezpośrednio od ulicy Pod Lipami i pośrednio z drogą wojewódzką 911 oraz w odległości około 700 m od przewidywanego zjazdu z projektowanej autostrady A1 z drogą wojewódzką 911.
w pobliżu nieruchomości przebiega linia kolejowa relacji Katowice – Tarnowskie Góry z bocznicą kolejową przy ul. Przy Dworcu (ok. 500 m od przedmiotowego terenu),

Przeznaczenie terenu:


Nieruchomość objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym, położona jest w obszarze oznaczonym symbolem A 2 P – tereny działalności produkcyjnej, baz i składów, który przewiduje przeznaczenie podstawowe: tereny produkcji, magazynów i składów, hurtowni, baz transportowych i sprzętowych, warsztatów samochodowych i naprawczych.
O szczegółowych zapisach dotyczących zabudowy i zagospodarowania terenu stanowi § 11 Uchwały Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym.

Dostępne media:


Media znajdujące się w sąsiedztwie nieruchomości:

Woda: w północnej części terenu (wodociąg GPW ø 1000), przy południowej granicy terenu miejski wodociąg;

Energia elektryczna: w pobliżu terenu usytuowane są trzy stacje transformatorowe, najbliższy GPZ w odległości około 400 m od przedmiotowego terenu.


Gaz: gazociągi średnioprężne położone w odległości ok 500 m od przedmiotowego terenu


Telekomunikacja: kabel światłowodowy położony wzdłuż wschodniej granicy terenu


Sposób zbycia nieruchomości:

Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze przetargu

Położenie Gmina Piekary Śląskie, ul Pod Lipami
Powierzchnia w ha 9,7142
Infrastruktura
Woda

Tak

Odległość przyłącza od granicy terenu -
Elektryczność

Tak

Odległość przyłącza od granicy terenu - 400 m
Gaz

Tak

Odległość przyłącza od granicy terenu - 500 m
Telefon

Tak

Odległość przyłącza od granicy terenu -
Połączenia transportowe
odległość w km od lotniska Pyrzowice - 20
odległość w km od węzła kolejowego - 10
Dane kontaktowe
Instytucja Urząd Miasta Piekary Śląskie
Imię Jaroslaw
Nazwisko Wojtas
Telefon 032 39-39-346
 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry