Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

Al. Roździenskiego 188

40-203 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 56 00, wew. 203, 128

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl


Facebook:

Fundusz Górnośląski SA

Enterprise Europe Network

 


       
15 Wrzesień 2022
Międzynarodowy projekt DEESME skierowany do MŚP, dotyczący podnoszenia efektywności energetycznej w firmie.

Europejski projekt DEESME skierowany jest zarówno do władz krajowych jak i przedsiębiorstw – głównie małych i średnich. Ma on na celu:

  •  ułatwienie przedsiębiorcom uczestniczenie w transformacji energetycznej,
  • wspieranie rozwoju i wdrażania polityki energetycznej Unii Europejskiej oraz dostarczanie organom krajowym propozycji wytycznych i zaleceń w tym zakresie,
  • zachęcenie przedsiębiorców do korzystania z podejścia DEESME, czyli m.in. wdrażania wyników audytów energetycznych i rozwijania Systemu Zarządzania Energią.

Działania prowadzone w ramach projektu DEESME są odpowiedzią na wyzwania wynikające z implementacji Art. 8 unijnej Dyrektywy o Efektywności Energetycznej. Dyrektywa ta ustanawia ramy koniecznych do podjęcia środków oraz spełnienia wymogów zapewniających bardziej efektywne wykorzystanie energii w podaży i popycie. Art. 8 natomiast proponuje sposoby osiągnięcia tego celu, przy czym zobowiązuje Państwa członkowskie do promowania i ułatwiania wdrażania audytów energetycznych oraz systemów zarządzania energią.


Projekt proponuje strategie i działania oraz zwraca uwagę na wielorakie korzyści wynikające z podnoszenia efektywności energetycznej, o których w związku z trudnościami pojawiającymi się przy podejmowaniu podstawowych działań na rzecz oszczędności energii często się zapomina.


Innowacyjność projektu polega na kompleksowym podejściu do zagadnienia zarówno od strony władz krajowych, jak i przedsiębiorstw. W ramach projektu organizowane są warsztaty dla organów krajowych oraz szkolenia dla przedsiębiorców na temat: korzyści wynikających z podnoszenia efektywności energetycznej w firmie, wyzwań związanych z zarządzaniem energią, sposobów sprostania im oraz narzędzi wspierających MŚP w podejmowaniu takich działań.


Jeśli chcą Państwo rozwijać swoją firmę i są zainteresowani udziałem w opisanych powyżej wydarzeniach i szkoleniach, prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu: Anna Piórkowska

e-mail: apiorkowska@kape.gov.pl


Po więcej informacji o projekcie i jego działaniach zapraszamy na stronę: https://kape.gov.pl/deesme lub https://www.deesme.eu/pl/ oraz na media społecznościowe projektu.


@DeesmeH2020

#DeesmeH2020

 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry