Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

Al. Roździenskiego 188

40-203 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 56 00, wew. 203, 128

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl


Facebook:

Fundusz Górnośląski SA

Enterprise Europe Network

 


       
18 Maj 2022
Wsparcie inicjatyw lokalnych Nowego Europejskiego Bauhausu – konkurs


Komisja Europejska zaprasza do udziału w konkursie "Wsparcie inicjatyw lokalnych Nowego Europejskiego Bauhausu" dla inspirujących projektów transformacyjnych realizowanych przez lokalne władze publiczne.

 

Cel konkursu


Nowy Europejski Bauhaus sprawia, że Europejski Zielony Ład staje się kulturowym, ludzkim, pozytywnym i namacalnym doświadczeniem dla każdego. Promuje transformację i adaptację europejskich miast poprzez piękne, zrównoważone i sprzyjające włączeniu społecznemu projekty.

 

Konkurs ma na celu rozwijanie inspirujących projektów transformacyjnych opartych o miejsca, które wspierają trzy uzupełniające się wartości Nowego Europejskiego Bauhausu w codziennym życiu, przestrzeniach życiowych i doświadczeniach:

 • zrównoważony rozwój – wspieranie celów związanych z klimatem, cyrkulacją, zerowym zanieczyszczeniem i bioróżnorodnością;
 • estetyka – podnoszenie jakości doświadczeń i stylu ponad funkcjonalność;
 • włączenie społeczne – promowanie wartości różnorodności, dostępności i przystępności cenowej.

 

W szczególności promowane są projekty prowadzone przez lokalne władze publiczne, które przyczyniają się do tworzenia Nowego Europejskiego Bauhausu w czterech obszarach działania:

 • renowacji budynków i przestrzeni publicznych w duchu cyrkularności i neutralności węglowej;
 • zachowania i przekształcania dziedzictwa kulturowego;
 • adaptacji i przekształcania budynków na potrzeby przystępnych cenowo rozwiązań mieszkaniowych;
 • rewitalizacji przestrzeni miejskich i wiejskich.

 

Więcej informacji na temat koncepcji Nowego Europejskiego Bauhausu oraz wielu inspirujących projektów, które realizują jej wartości, można znaleźć tutaj.

 

Dla kogo?

Jeśli:

 • masz wizję przebudowy infrastruktury, terenów poprzemysłowych lub przestrzeni publicznej w swojej miejscowości,
 • jesteś w stanie wykazać potencjał swojego projektu, by stał się on jedną z inicjatyw Nowego Europejskiego Bauhausu i przykładem promowanych wartości: estetyki, zrównoważonego rozwoju i włączenia społecznego,
 • jesteś entuzjastą tworzenia przyszłościowych i innowacyjnych projektów, które będą odpowiedzią na lokalne wyzwania,
 • chcesz opracować propozycję projektu, która będzie mogła rywalizować w konkursach na poziomie krajowym i unijnym –

zostań prekursorem Nowego Europejskiego Bauhausu! Pokaż, jak wprowadzać zmiany w terenie i spraw, by Twoje inspirujące pomysły stały się znane w całej UE!

 

Na co?

W konkursie zostanie wybranych 20 projektów lokalnych, które otrzymają do 75 dni wsparcia rzeczowego ze strony ekspertów w ramach Programu Pomocy Technicznej.

 

Program obejmuje:

 • ocenę potrzeb: eksperci ocenią specyficzne potrzeby planowanego projektu i opracują plany pomocy technicznej ze wsparciem dostosowanym do potrzeb;
 • usługi wsparcia: eksperci zapewnią najnowocześniejsze opracowanie i planowanie projektu oraz zaangażowanie interesariuszy (np. mapowanie interesariuszy, zaangażowanie obywateli), a także doradztwo techniczne (np. szacunki kosztów, strategie finansowania, doradztwo prawne) zgodnie z określonymi potrzebami;
 • mapę drogową realizacji: eksperci będą wspierać beneficjentów w rozwoju projektu celem opracowania szczegółowej mapy drogowej, która poprowadzi i umożliwi realizację ich pomysłu.

 

Ekspertyza, na którą mogą liczyć zwycięskie projekty, będzie obejmować:

 • różnorodne metodologie i zestawy narzędzi do łączenia natury, kultury, integracji i sztuki w projektowaniu miejsc i budynków mieszkalnych;
 • wsparcie doświadczonych koordynatorów projektów i ekspertów wysokiego szczebla w dziedzinie zrównoważonych miejsc mieszkalnych oraz w dziedzinie angażowania interesariuszy (np. metody antropologiczne oparte na technologii cyfrowej i danych);
 • rozwój propozycji projektowych poprzez najlepsze w swojej klasie praktyki planowania projektów w oparciu o miejsce i partycypację.

 

Doświadczenia zwycięskich projektów pozwolą stworzyć przewodnik dot. łączenia zasad Nowego Europejskiego Bauhausu dla przyszłych projektodawców.

 

Kto może złożyć wniosek?

 

Konkurs jest skierowany do małych miast i średnich gmin (poniżej 100 000 mieszkańców) i ma zapewnić zrównoważoną reprezentację różnego rodzaju przestrzeni i miejsc w całej UE.


Aby złożyć wniosek musisz spełniać wymóg:

 • zasięgu geograficznego: siedziba w państwie członkowskim UE,
 • typu podmiotu: władze publiczne niższego szczebla niż krajowy (np. miasta, gminy, powiaty), a także aglomeracje, grupy gmin i obszary funkcjonalne (w tym obszary transgraniczne), które posiadają wszystkie kompetencje wymagane do realizacji złożonej propozycji projektu,
 • wielkości podmiotu: poniżej 100 000 mieszkańców (w ramach grupy każda z gmin musi mieć mniej niż 100 000 mieszkańców),
 • typu projektu: pomysły projektowe na przebudowę istniejącej infrastruktury lub przestrzeni publicznej,
 • charakterystyki projektu: uwzględnienie wszystkich trzech podstawowych wartości Nowego Europejskiego Bauhausu – zrównoważonego rozwoju, estetyki i włączenia społecznego – w co najmniej jeden z czterech obszarów działania,
 • wykluczenia podwójnego finansowania: projekt nie otrzymuje już podobnego wsparcia z UE,
 • języka: wniosek należy złożyć w języku angielskim.


Jak się zgłosić?


Aby zgłosić swój projekt do konkursu należy przesłać formularz zgłoszeniowy online wraz z dokumentacją uzupełniającą w języku angielskim.


Złóż wniosek
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 maja 2022 r. o godzinie 14:00.


Dowiedz się więcej


Szczegółowe informacje dotyczące aplikowania i selekcji wniosków opisano w wytycznych dla wnioskodawców.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji FAQ u dołu strony konkursu oraz w samouczku wideo dla potencjalnych wnioskodawców.


Z wszelkimi pytaniami dotyczącymi składania wniosków i kryteriów selekcji można zgłaszać się do działu pomocy technicznej (helpdesk) na adres e-mail:

Zaproszenie zostało sfinansowane przez Unię Europejską za pośrednictwem Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej i zrealizowane we współpracy z firmą Ramboll Management Consulting.

 

Źródło: https://rpo.slaskie.pl/

 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry