Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

ul. Powstańców 17

40-039 Katowice

 

telefon:

+48 (32) 728 58 00, wew. 203, 128

fax: +48 (32) 728 58 03

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.oddzial.fgsa.pl

 

 

         
05 Marzec 2019
Został ogłoszony przetarg na sprzedaż terenu inwestycyjnego przy ul. 1 Maja w Raciborzu
Przetarg na sprzedaż terenu inwestycyjnego położonego przy ul. 1 Maja, odbędzie się 20 marca 2018r. w Urzędzie Miasta. Lokalizacja: 47-400 Racibórz, ulica 1 Maja.


Poniżej podajemy podstawowe informacje odnośnie przetargu.

 

1. Lokalizacja: 47-400 Racibórz, ulica 1 Maja.


2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów:

Nieruchomość o łącznej powierzchni 1,0011 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone ewidencyjnie numerami:

1) 1189/182 k.m. 3 Racibórz o powierzchni 0,1006 ha, KW nr GL1R/00052672/7,

2) 1191/182 k.m. 3 Racibórz o powierzchni 1,0011 ha, KW nr GL1R/00052673/4,

 

3. Opis nieruchomości:

Niezabudowane działki gruntu, stanowiące łącznie jeden przedmiot sprzedaży – teren inwestycyjny o powierzchni 1,1017 ha, położony w Raciborzu, posiadający bezpośredni dostęp do ul. 1 Maja; obecnie teren jest

niezagospodarowany.


4. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 320 000,00 zł. (słownie złotych: trzysta trzydzieści tysięcy i 00/100).

Przetarg odbędzie się 20 marca 2019 r. o godzinie 11.00, w sali nr 125 na I piętrze Urzędu Miasta Raciborz

przy ul. Krola Stefana Batorego 6.


Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków sprzedaży udziela Wydział Gospodarki


Nieruchomościami Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 220 (II piętro), tel. 32 755 07 41.


Więcej informacji: TUTAJ

 

 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry