Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

ul. Powstańców 17

40-039 Katowice

 

telefon:

+48 (32) 728 58 00, wew. 203, 128

fax: +48 (32) 728 58 03

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.oddzial.fgsa.pl

 

 

         
20 Lipiec 2018
Seminarium: „MŚP czyli kto? Ustalanie statusu przedsiębiorstw ubiegających się o pomoc publiczną europejskiej definicji

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim S.A. zaprasza na bezpłatne spotkanie pt. „MŚP czyli kto? Ustalanie statusu przedsiębiorstw ubiegających się o pomoc publiczną / pomoc de minimis w świetle europejskiej definicji”, które odbędzie się w Katowicach, 2.08.2018 r., w godzinach od 12.00 do 15.00.

Podczas spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia:
• definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa zgodnie z prawem wspólnotowym,
• definicja pracownika i zasady obliczania liczby zatrudnionych,
• definicja przedsiębiorstw partnerskich i związanych oraz zasady uwzględniania ich danych,
• powiązania między przedsiębiorstwami zachodzące za pośrednictwem osób fizycznych,
• zasady obliczania i kumulacji danych przedsiębiorstwa,
• okresy referencyjne - uzyskiwanie i utrata statusu MSP,
• zmiana statusu przedsiębiorstwa w kontekście korzystania z pomocy publicznej / de minimis.

Spotkanie o charakterze warsztatowym poprowadzi p. Iwona Czaplikowska – konsultant Enterprise Europe Network.

Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorców, zainteresowanych aplikowaniem o dofinansowanie z programów wspólnotowych, krajowych i regionalnych. Od tego, czy firma należy do sektora MSP zależy, na jaką pomoc ze środków publicznych może liczyć. Prawidłowa ocena statusu przedsiębiorcy w świetle definicji MŚP pozwoli na właściwy wybór formy wsparcia , oszacowanie intensywności pomocy publicznej oraz sprawną realizację projektu. Jak pokazują doświadczenia ostatnich lat, szczególnej uwagi ze strony beneficjentów wymaga kwestia powiązań, odnosząca się do relacji między przedsiębiorstwami.


Aby zgłosić udział w spotkaniu, prosimy wypełnić najpóźniej do dnia 1.08.2018.

Uwaga: przesłanie wypełnionej Karty Uczestnictwa oraz otrzymanie zwrotnie potwierdzenia udziału (na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu)  jest warunkiem uczestniczenia w seminarium.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
(32) 72 85 829, 72 85 903.

Do pobrania:

Projekt  Enterprise  Europe  Network – South Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską z programu COSME (na lata  2014- 2020) oraz Ministerstwo  Przedsiębiorczości i Technologii  ze środków budżetu państwa.
 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry