Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

ul. Powstańców 17

40-039 Katowice

 

telefon:

+48 (32) 728 58 00, wew. 203, 128

fax: +48 (32) 728 58 03

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.oddzial.fgsa.pl

 

 

         
31 Lipiec 2017
Seminarium: Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z rozporządzeń REACH i CLP

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim S.A. Oddział w Katowicach zaprasza przedsiębiorców z woj. śląskiego do udziału w seminarium: "Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z rozporządzeń REACH i CLP".

Spotkanie odbędzie się 12 września (wtorek), na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przy ul. Jordana 18, w sali 105 (I piętro), w godzinach od 09.00 do 15.00.

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z wymogami rozporządzenia REACH, które dotyczy obowiązkowej rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w produkcji, obrocie i stosowaniu chemikaliów. Nakłada obowiązki przede wszystkim na przedsiębiorstwa produkujące w UE lub importujące na terytorium UE substancje chemiczne w postaci własnej, w preparatach (w przypadku importu) oraz w wyrobach (w tym ostatnim przypadku w pewnych szczególnych sytuacjach - np. zabawkach, materiałach biurowych, itp.). Obowiązki dotyczą również wszystkich przedsiębiorstw korzystających z produktów chemicznych (np. przemysł drzewny, hutniczy, papierniczy, szklarski, kosmetyczny, wapienniczy, cementowy, przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych).

Spotkanie poprowadzi p. dr inż. Monika Wasiak – Gromek, Naczelnik Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Biurze do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych w Łodzi oraz reprezentant Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP (Polski Helpdesk ds. REACH i CLP) w unijnej sieci HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach. P. dr inż. Wasiak-Gromek współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego głównie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzenia REACH i CLP, jest autorem licznych artykułów dotyczących zagadnień rozporządzenia REACH oraz wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania chemikaliami.

Aby zgłosić udział w spotkaniu, prosimy:


Uwaga: przesłanie wypełnionej Karty Uczestnictwa oraz otrzymanie zwrotnie potwierdzenia udziału (na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu)  jest warunkiem uczestniczenia w seminarium.


Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

(32) 72 85 829 , 72 85 828

 

Do pobrania:


Zapraszamy !!

Ośrodek Enterprise Europe Network
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

 

https://www.enterprise.fgsa.pl/?p=/pl/aktualnosci_3/009


 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry