Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

ul. Powstańców 17

40-039 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 58 00, wew. 203, 128

fax: +48 32 728 58 03

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl

       
20 Styczeń 2015
Połączenie spółek FG S.A. oraz GARR S.A.

 

Na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dniem 2 stycznia 2015 r. doszło do połączenia Funduszu Górnośląskiego S.A. z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Połączenie Spółek nie spowoduje zmian dla dotychczasowych Klientów Funduszu Górnośląskiego S.A. oraz Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Wierzymy, że zmiana pozytywnie wpłynie na jakość relacji z Klientami oraz poziom świadczonych usług – powiedział Andrzej Konieczny Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A.

 

Połączenie zostało dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na Fundusz Górnośląski S.A. Z dniem połączenia spółka GARR S.A. została wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego momentu została oddziałem Funduszu Górnośląskiego S.A. i kontynuuje swoją dotychczasową działalność.Głównymi celami połączenia było: lepsze wykorzystanie zasobów grupy kapitałowej w wyniku efektu synergii, poprawa efektywności zarządzania realizowanymi projektami, a także lepsze wykorzystanie kapitału. W wyniku konsolidacji powstała duża instytucja finansowa wspierająca przedsiębiorczość w regionie. Połączenie potencjału i doświadczenia obu firm pozwoli na stworzenie szerszej i bogatszej oferty, szybsze reagowanie na potrzeby przedsiębiorców oraz lepsze wykorzystanie środków, szczególnie w kontekście nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

 

 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry