Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

ul. Powstańców 17

40-039 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 58 00, wew. 203, 128

fax: +48 32 728 58 03

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl

       
09 Grudzień 2014
Program łagodzenia kar

 

Regulacje pozwalające na odstąpienie od nałożenia sankcji finansowej lub jej obniżenie wobec tego przedsiębiorcy, który podjął współpracę z urzędem antymonopolowym oraz przedstawił dowody na istnienie niedozwolonego porozumienia ograniczającego konkurencję tworzą program łagodzenia kar (leniency). Jest on stosowany w niemal wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej

Przedsiębiorca ubiegający się o objęcie programem może złożyć formalny wniosek (także skrócony i uproszczony) osobiście . W dwóch ostatnich przypadkach niezbędne jest dostarczenie do Urzędu oryginału wniosku w ciągu 3 dni.

Dodatkowe informacje o programie można uzyskać pod numerem infolinii:
tel. 22 55 60 555, faks 22 826 10 33

Praktyczną instrukcję dla przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z programu zawiera załącznikWytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie programu łagodzenia kar.

Kompetencje UOKiK oraz uprawnienia przedsiębiorców w ramach programu leniency reguluje  Ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 26.01.2009r. w sprawie trybu postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie.

 

WIĘCEJ INFORMACJI: http://www.uokik.gov.pl/program_lagodzenia_kar2.php

 

 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry