Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

Al. Roździenskiego 188

40-203 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 56 00, wew. 203, 128

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl


Facebook:

Fundusz Górnośląski SA

Enterprise Europe Network

 


       
04 Luty 2009
Zaproszenie do udziału w konkursach dotyczących Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

 

 
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej informuje wszystkich mieszkańców województwa śląskiego i opolskiego, że do 15 lutego 2009 rokuSpołecznej Odpowiedzialności w Biznesie (CSR). został przedłużony termin przesyłania prac konkursowych dot.
 
Jesteś ambitny, wiesz czego chcesz i chciałbyś prowadzić własny biznes?
Masz już firmę i jesteś otwarty, żeby wdrażać w niej europejskie standardy?
A może działasz społecznie, proekologicznie, pracujesz w organizacji pozarządowej, administracji, szkole, uczysz się, studiujesz lub po prostu, jesteś za tym, żeby region, w którym żyjesz miał lepsze jutro?
Jeśli TAK – nasze konkursy są właśnie dla Ciebie!
 
Oto szczegóły:
Konkurs „Jak skutecznie promować CSR?” skierowany jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców (a także osób prawnych) województw śląskiego i opolskiego. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji / inicjatywy / kampanii (w dowolnej formie) dotyczącej jednego, dowolnie wybranego tematu z poniższych:
a)       promocja idei CSR w środowisku biznesowym oraz przez środowiska biznesowe,
b)       promocja idei CSR w środowisku organizacji pozarządowych oraz przez organizacje pozarządowe,
c)       promocja idei CSR w środowisku samorządowym oraz przez środowiska samorządowe.
 
Konkurs „Jak wyobrażam sobie odpowiedzialną firmę?”skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województw śląskiego i opolskiego. Przedmiotem konkursu jest odpowiedź (w dowolnej formie) napytania: czym jest dla Ciebie odpowiedzialny biznes? jakie cechy i działania go charakteryzują? jak wygląda odpowiedzialna firma Twoich marzeń? jakie postulaty wysunąłbyś wobec odpowiedzialnej firmy? po co nam odpowiedzialny biznes? dlaczego firmy powinny być odpowiedzialne?
 
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę m.in. niekonwencjonalne podejście do tematu (np. wyeksponowanie jednego z założeń koncepcji CSR), ciekawą, oryginalną formę (np. zaprezentowanie akcji promującej w formie komiksu, plakatu, filmiku)oraz innowacyjność pomysłu.
 
Atrakcyjne nagrody czekają! Spośród nadesłanych prac konkursowych zostaną wybrane – w każdym z konkursów – 3 najlepsze prace, a kolejnych 5 prac zostanie wyróżnionych. Do wygrania atrakcyjne nagrody: m.in. cyfrowe aparaty fotograficzne, drukarki laserowe oraz publikacja pracy w broszurze podsumowującej inicjatywę „CSR dla Górnego Śląska. Międzysektorowa wiosna 2008/2009: działania na rzecz ożywienia współpracy między sektorami”.
 
Prace konkursowe można nadsyłać w terminie do 15 lutego 2009 roku.
 
Szczegółowe informacje oraz regulaminy konkursów dostępne są na stronach internetowych www.csr-haus.pl oraz www.haus.pl.
 
Kontakt: Maja Duda, asystentka projektu, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Rybnicka 27,
44-100 Gliwice, tel.: 032 2324902 wew. 113, fax: 032 2324901, e-mail: maja.duda@haus.pl
 
 
Celem konkursów jest promocja idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – CSR (Corporate Social Responsibility), popularyzacja wiedzy na temat II sektora zaangażowanego społecznie i szerzenie zainteresowania ideą CSR w różnych środowiskach województw śląskiego i opolskiego.
CSR jest filozofią, wartością, innowacyjnym spojrzeniem, które sprawia, że środowiska biznesowe świadomie podejmują działania pro-społeczne, pro-etyczne i pro-ekologiczne. Dzięki działaniom i zaangażowaniu części przedstawicieli sektora biznesu oraz medialnym kampaniom społecznym (m.in. Podziel się posiłkiem, Dziecko w sieci, Telefon do Mamy). CSR staje się coraz bardziej rozpoznawalny w naszym kraju i dynamicznie przenika nie tylko do biznesu, ale i do środowisk samorządowych, organizacji pozarządowych i całego społeczeństwa.
Podzielając słuszność założeń koncepcji CSR wierzymy, że działania dobroczynne, które stanowią istotną rolę w kanonie przyjętych wartości społecznych, będą na stałe praktykowane w małych, średnich i dużych firmach.
 
Konkursy organizowane są w ramach inicjatywy „CSR dla Górnego Śląska. Międzysektorowa wiosna 2008/2009: działania na rzecz ożywienia współpracy między sektorami”. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.csr-haus.pl
 
 
Inicjatywa współfinansowana przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe oraz Fundację im. Friedricha Eberta
Partnerzy inicjatywy: Regionalne Centrum Biznesu, Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Patronat medialny: Europerspektywy, ngo.pl, TVP Katowice, Radio Katowice i Radio Opole
 
 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry